Przyjrzyj się mapie dotyczącej końca dziewiętnastego wieku i wykonaj polecenia

Pobierz

a) Podaj wiek, w którym doszło do wydarzeń ukazanych na mapie.. Proszę o pomoc .. Dynastia pochodzenia normańskiego rządząca Rusią od końca IX wieku do 1598r.. UWAGA!. Tysi clecie to dziesi wieków.. Następnie na podstawie mapy z podręcznika wykonaj polecenia.. Na mocy pokoju w Akwizgranie (1648 r.) Austria zrzekła się Śląska na rzecz Prus.. c) Podkreśl nazwę miejscowości, w której utworzono pierwsze polskie arcybiskupstwo.5.. b) Podkreśl nazwę miasta, w .Proszę o pomoc.. Następnie, na podstawie mapy z podręcznika str. 173 - wykonaj polecenia.. a) Zapisz w odpowiednich miejscach na mapie nazwy państw sąsiadujących z II Rzecząpospolitą w 1922 roku.. 2011-09-12 17:17:16 Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu następnie wykonaj polecenia .. pokaż więcej.. Oceń to zadanie: Oceń to zadanie.Przyjrzyj się mapie i wykonaj polecenia.. Przyjrzyj się mapie przedstawiającej ziemie polskie w X-XI wieku.. Następnie wykonaj polecenia.. Wiek to sto lat.. Karty pracy .Na podstawie mapy wykonano następujące polecenia: a) na czerwono zaznaczono granice państwa Mieszka I w 992 r. b) na zielono podkreślono nazwę państwa, z którego pochodziło Dobrawa, c) Przy grodach wstawiono odpowiednie litery: [A] Gród będący miejscem kultu pogańskiego na ziemiach polskich.. chodzi mi o podpunkt c 7klasa 2 Zobacz odpowiedzi zuziac3 zuziac3 A.. - Śląsk.. [B] Najważniejszy gród państwa Polan.a) Podaj nazwę obszaru oznaczonego na mapie cyfrą 1 i napisz, w jakich okolicznościach Austria go utraciła..

3 Przyjrzyj się mapie dotyczącej końca XIX w. i wykonaj polecenia.

na Ruś, zdobyć Wielki b) Zaznacz pionowymi liniami obszar, na którym wybuchły trzy powstania.Przyjrzyj się mapie ukazujące ziemię polskie w 10 wieku następnie wykonaj polecenia .. 15 .. (I - V w. n.e.) lub Rozprzestrzenianie się chrześcijaństwa (I - V w. n.e.).. Twoja odpowiedź (Uzupełnij).. b) Zamaluj kolorem zielonym ziemie czasowo zajęte przez Bolesława Chrobrego.2 Przyjrzyj się mapie ukazującej Egipt w starożytności.. .Przyjrzyj się mapie i wykonaj polecenia.. 2019-11-21 19:30:277. Przyjrzyj się mapie przedstawiającej ziemie polskie w X-XI wieku.. Przyjrzyj się zamieszczonej mapie ukazującej II Rzeczpospolitą.. a) Oznacz czerwonym kolorem granice kraju odziedziczonego przez Bolesława Chrobrego.. Od XI wieku do XX wieku trwało drugie tysi clecie.Przyjrzyj się mapie i wykonaj polecenia.. 5 Zadanie.. W okresie powstania styczniowego na ziemiach zaboru rosyjskiego działało utworzone przez Polaków tajne państwo.. Twoja odpowiedź.. - Austria utraciła Śląsk w wyniku wojny z Prusami (wojna o sukcesję austriacką w latach 1740 - 1748).. Kliknij tutaj, aby przejść na stronę główną serwisu odrabiamy.pl.. Państwo zaznaczone na mapie literą A to: Odpowiedź na zadanie z Bliżej historii 3 2013Przyjrzyj sie ilustracji przedstawiajacej francuski znaczek pocztowy i wykonaj polecenia..

...Przyjrzyj się mapie dotyczącej końca XIX w.

Oceń to zadanie: .. Oglądasz stare wydanie książki.. 2011-10-16 09:56:02 Przyjrzyj sie XIX - wiecznej karykaturze i wykonaj polecenia .. a) Zaznacz na mapie pionowymi kereskami granice dwóch państw afrykańskich, które byly niepodlegle pod koniec XIX w. Zamaluj zamorskie posiadlości Wielkiej Brytanii o Wstaww kratki na mapie litery odpowiadające podanym konfliktom w koloniach.. (0-3) Napisz, o kim mowa.. Pierwsze tysi clecie trwało od I wieku do X wieku.. Poznać przeszłość Wiek XX.. Następna strona Film + Sprawdź się.Historyk ustala, jak wygl dało miasto i ycie jego mieszka ców w okresie oznaczonym na osi czasu numerem ____ .. Kliknij tutaj, aby przejść do strony głównej.. 2 B. 5 .. ona ma zadane tylko c a nie litery na mapie a) Kolorem czerwonym zaznaczono na mapie granice dwóch państw afrykańskich, które były niepodległe Odpowiedź na zadanie z Wczoraj i dziś 7Przyjrzyj się osi czasu i mapie ukazującej wyprawy żeglarzy na przełomie XV i XVI wieku.Następnie wykonaj polecenia.. Następnie wykonaj polecenia.. Zadanie 5.. Kiedy i dlaczego pozycja międzynarodowa Francji ulegała osłabieniu i jakie były tego konsekwencje?. Za jej założyciela uchodzi legendarny [.. ], wódz Waregów, który miał przybyć w 862r.. a) Podaj wiek, w którym doszło do wydarzeń ukazanych na mapie..

...Przyjrzyj się mapie i wykonaj polecenia.

a) Na mapie kolorem czerwonym zaznaczono granice Cesarstwa Niemieckiego.. Zakres podstawowy.. a) Oznacz dowolnym kolorem granice kraju odziedziczonego przez Bolesława Chrobrego.. A powstanie sipajówDołącz do nas i ucz się w grupie.. 1 Abu Simbel 2 Necheb Giza Heliopolis Jerozolima Tyr Damaszek Mari Aszur Babilon Niniwa Teby (Luksor) Kreta Cypr 0 250 km Praca z mapą a) Napisz w wyznaczonym miejscu na mapie nazwę rzeki przepływającej przez Egipt.. Zadanie 2.. Po gimnazjum.. a) Kolorem czerwonym zaznaczono na mapie granice dwóch państw afrykańskich, które były niepodległe ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt