Roczny plan pracy świetlicy

Pobierz

JANA PAWŁA II W ROKITKACH Cele i zadania zajęć wychowawczo-dydaktycznych w świetlicy.. 15.30 - 16.00 - Podwieczorek, czynności porządkowe.. W planie pracy świetlicy szkolnej uwzględniono program wychowawczo - profilaktyczny szkoły oraz procedury związane z pandemią Covid 19. w Szkole Podstawowej im.. - Ustalenie norm obowiązujących na świetlicy.. SP W NIEMCZYNIE.. Kształtowanie podstawowych nawyków współżycia w grupie.. Wychowawcy : mgr Małgorzata Sołoducha, mgr Beata Zielińska, mgr Grażyna Dymowska, mgr Anna KalinowskaROCZNY PLAN PRACY W ŚWIETLICY.. Zadania opiekuńczo - wychowawcze III.. Z uwagi na specyfikę pracy świetlicowej forma i zakres ich realizacji zależą od możliwości, potrzeb i .ROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ.. I Wspomnienia z wakacji.. Tydzień Cykl tematyczny Zajęcia umysłowe.. Działanie w zakresie troski o zdrowie dzieci i kształtowanie nawyków w zakresie higieny i kulturyRoczny plan pracy świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 im.. Organizacja pracy świetlicy szkolnej − Integracja zespołu.roczny plan pracy dydaktyczno - wychowawczej Świetlicy szkolnej p. kruszyńska, j. linda, a. trzcińska roczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej Świetlicy szkolnej rok szkolny 2021/2022Roczny plan pracy świetlicy szkolnej 2019/2020 .. Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie w roku szkolnym 2019/2020 (Zadania, tematy i inspiracje zawarte w planie mają charakter otwarty..

Organizacja pracy świetlicy.

Opracowanie rocznego programu opiekuńczo - wychowawczego świetlicy.ROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2019/2020 I.. Plan zajęć dnia VI.. Składanie prostych form przestrzennych techniką origami.. Cele i zadania zajęć wychowawczo-dydaktycznych w świetlicy.. Regulamin świetlicy (wierszyk, zasady zachowania) VII.. Treści programowe podzielone są na cykle tematyczne.ROCZNY PLAN PRACY NAUCZYCIELA ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY 2004/ 2005 OPRACOWAŁA mgr Małgorzata SMORCZEWSKA WRZESIEŃ I.. INTEGRACJA W GRUPACH I ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY.. Cele i zadania zajęć wychowawczo-dydaktycznych w świetlicy.. Integracja zespołu.Godziny pracy pedagoga; Pedagog szkolny poleca; Psycholog szkolny.. 01.09.2004 - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2004/2005.. Miesiąc.. Poznajemy zasady obowiązujące .. Treści programowe podzielone są na cykle tematyczne.. Tadeusza Kościuszki w Leśniowicach.. Ogólne cele programowe pracy opiekuńczo-wychowawczej II.. Kształtowanie nawyków kulturalnych i higienicznych.. Ćwiczenia usprawniające koordynację wzrokowo - ruchową.. NA ROK SZKOLNY 2019/2020.. − Ustalenie norm i zasad obowiązujących w świetlicy.. Zajęcia czytelnicze Zajęcia plastyczno-techniczne Zajęcia ruchowe Zajęcia umuzykalniające Wrzesień.. Poznajemy się lepiejPLAN PRACY ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W RZESZOWIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021 Cele i zadania zajęć w świetlicy: − Zapoznanie z regulaminem świetlicy i zasadami bezpieczeństwa w związku z pandemią COVID-19..

Organizacja pracy świetlicy V.

4.ROCZNY PLAN PRACY W ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY 2018/2019 W ZESPOLE SZKÓŁ W NOWYM MIEŚCIE I.. Zabawy ruchowe przy muzyce.. Cele i zadania zajęć w świetlicy: 1.. ROK SZKOLNY 2013/2014 .. na rok szkolny 2019'0 .. W planie rocznym ujęto tylko kilka zadań kierunkowych ,które dotyczą najważniejszych dziedzin pracy świetlicy.. Rok szkolny 2020/2021; Archiwum; Rok szkolny 2019/2020Plan zajęć dnia: 14.00 - 15.30 - Zajęcia tematyczne - realizacja programu "Świetlicowa Lokomotywa", zabawy w kąciku zabaw.. Godziny praca kierownika świetlicy; Wpłaty za obiady; Świetlica szkolna.. Praca z młodzieżą.. Podnoszenie wyników nauczania.. Cele i zadania zajęć wychowawczo-dydaktycznych w świetlicy.. Regulamin świetlicy szkolnej; Roczny plan pracy świetlicy; Karta zapisu do świetlicy; Stołówka szkolna.. Organizacja zajęć i sprawy administracyjno- gospodarcze.. Umożliwienie dzieciom zaprezentowania na świetlicy pamiątek wakacyjnych.Plan pracy świetlicy; Rada Rodziców Świetlicy.. Plan pracy świetlicy szkolnej wynika z programu wychowawczego szkoły.. 9.ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 I.. Ogólne cele programowe pracy opiekuńczo-wychowawczej II.. - Integracja zespołu.Świetlica; Roczny plan pracy; Roczny plan pracy.. Regulamin .Roczny plan pracy świetlicy szkolnej na rok szkolny 2015/2016..

Cele i zadania świetlicy.

Organizacji pracy w nowym roku szkolnym Założenie i prowadzenie dokumentacji.. Ustalenie norm obowiązujących na świetlicy.. Plan zajęć dnia.. Organizacja pracy świetlicy szkolnej Zapoznanie z regulaminem świetlicy.. ROK SZKOLNY 2019/2020.. Cele szczegółowe.. Plan zajęć dnia VI.. Zadania opiekuńczo - wychowawcze III.. - Zapoznanie uczniów z regulaminem świetlicy.. Godziny pracy psychologa; Psycholog szkolny poleca; Logopeda; Kierownik świetlicy.. Organizacja pracy świetlicy.. - 4.09.2020 Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego / Moje wspomnienia z wakacji Rozmowa z dziećmi: "Nasze wakacje".. Zadania opiekuńczo- wychowawcze.. Formy i metody pracy IV.. Roczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej świetlicy szkolnej, roczny plan pracy kierownika świetlicy są spójne ze statutem szkoły, programem wychowawczym szkoły oraz uwzględniają wnioski Rady Pedagogicznej.ROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W RZESZOWIE NA ROK SZKOLNY 2018/2019 I.. Swobodne wypowiedzi dzieci.. Cele i zadania zajęć wychowawczo-dydaktycznych w świetlicy 1.. Bardziej szczegółowo Poznajemy wyposażenie sali.PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ Szkoły Podstawowej im.. Organizacja pracy świetlicy szkolnej Zapoznanie z regulaminem świetlicy;ROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ .. - Ustalenie .. W SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM IM..

Miesięczne plany pracy.

Witaj szkoło.. Treści programowe podzielone są na cykle tematyczne.ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 I.. Plan pracy świetlicy w roku szkolnym 2021-2022 (39.2 KiB) Pomiń nawigację .ROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY.. Należą do nich: 1.. PRZY ZSI W LUBINIE.. Organizacja pracy świetlicy.. Roczny plan pracy świetlicy szkolnej na rok szkolny 2015/2016 I.. "Ja i mój parasol w deszczowy dzień" - praca techniką frottage.. Zadania dla .ROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ.. - Zapoznanie z regulaminem świetlicy.. Ogólne cele programowe pracy opiekuńczo-wychowawczej.. Zadania dla .ROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNO .. - poznawanie się grupy - kształtowanie umiejętności przedstawiania się - kształtowanie zdolności manualnych - poznanie zasad bezpiecznej zabawy na placu zabaw, boisku, sali gimnastycznej i w świetlicyPrzypomnienie planu dnia i form pracy w świetlicy.. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie w roku szkolnym 2012/2013 Opracowała: Katarzyna Kaczocha - wychowawca świetlicyRoczny Plan Pracy Świetlicy w Szkole Podstawowej nr 398 w Warszawie na rok szkolny 2020/20201 Wrzesień 01.09. z podziałem na tygodnie tematyczne.. Ogólne założenia.. Regulamin świetlicy (wierszyk, zasady zachowania) VII.. Listopad I Dzień Wszystkich .roczny plan pracy świetlicy szkolnej, dziennik zajęć, karty zgłoszeń dzieci do świetlicy.. Wpajanie zasad bezpieczeństwa.. Wychowawcy organizują pracę grup,Świetlica szkolna Rok szkolny 2020/2021 5 Tygodniowy plan pracy w świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2020/2021 grupa młodsza kl.I - III Realizacja stałych form pracy: pomoc w odrabianiu prac domowych, głośne czytanie literatury dziecięcej, zabawy w grupach koleżeńskich, gry stolikowe, zajęcia relaksacyjne,ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ W ŚWIETLICY SZKOLNEJ 1.. 02.09.2004 - Zapoznanie dzieci z zasadami obowiązującymi w świetlicy.. 16.00 - 17.00 - Pomoc w odrabianiu zadao domowych, zajęcia indywidualne przy stolikach i w kąciku zabaw, 17.00 - 18.00 - Gry i zabawy rozrywkowe na boisku szkolnym, w kąciku zabaw lub na .Plany pracy • Świetlica • pliki użytkownika jadwigaww przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Roczny plan pracy1.doc, ROCZNY PLAN PRACY 2010.docPLAN PRACY ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY 2019/2020 L.p ZADANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN 1.. Organizacja pracy świetlicy V.. Wyposażenie świetlicy; Nasze sukcesy; Wpłaty; Nasze fotorelacje.. Kierunki pracy i główne zadania Środki realizacji termin uwagi I. w świetlicy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt