Ćwiczenia z imiesłowów przymiotnikowych i przysłówkowych

Pobierz

Dzielimy je na: imiesłowy czynne - idący, myślący, imiesłowy bierne - przeczytany, zrobiony, sprzedany.. Przykładami są: "nie widząc", "nie chcąc", "nie uprzedziwszy".. Nikt z młodzieży nie myślał szukać go po dworze, Każdy sobą zajęty śpieszył, gdzie kazano:Sprawdzian wiedzy o imiesłowach scenariusze lekcji Scenariusz lekcji języka polskiego sprawdzającej wiedzę o imiesłowach przymiotnikowych i przysłówkowych.Odwołując sie do tekstu zawartego w podreczniku (s. 77-81), zinterpretuj .Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi na nas przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przyjęliśmy nową politykę prywatności, w której wyjaśniamy w jaki sposób zbieramy .Rodzaje imiesłowów przysłówkowych.. Zjadłszy kanapkę, ułożywszy się wygodnie na dnie wiklinowego kosza,sprawdzian z imiesłowów przymiotnikowych i przysłówkowych.pdf (21 KB) Pobierz.. .a) uciąć, kupiono b) podglądawszy, usłyszawszy c) leżąc, zajęty 5) Czasownik ,,uciąć" w formie imiesłowu przym.. W części 3 przedstawione są w sposób syntetyczny zasady akcentowania rosyjskich przymiotników, liczebników, zaimków oraz imiesłowów przymiotnikowych i przysłówkowych.Tworzenie imiesłowów przymiotnikowych i przysłówkowych..

sprawdzian z imieslowow przymiotnikowych i.

Imiesłowy przymiotnikowe dzielimy na czynne i bierne.. Imiesłów przymiotnikowy czynny odnosi się do wykonawcy czynności.Tworzy się go od czasowników niedokonanych poprzez dodanie końcówek: -ący, -ąca, -ące.". Odpowiedziawszy, usiadł - czyli odpowiedział, a później usiadł.. A., Kowalska N., Ćwiczenia z gramatyki praktycznej języka rosyjskiego, cz. 1 i 2. , Warszawa 1999.. Wiele przymiotników ma podobne zakończenia.. Obok rysunków zapisz odpo-wiednie cyfry, a dowiesz się, które plemiona indiańskie budowały swoje domostwa w opisany sposób.. Wykonaj ćwiczenia z podręcznika: 3/123, 1/136, 2/136, 2/168 oraz 2.. Test zawiera 8 pytań.. Imiesłowy - ćwiczenia.. Wykonaj ćwiczenia z podręcznika: 3/123, 1/136, 2/136, 2/168 oraz 2.Imiesłowy to nieosobowe formy czasownika, używane w funkcjach przymiotnikowych lub przysłówkowych.. Imiesłów przymiotnikowy pełni w zdaniu funkcję przydawki.. Pisownia partykuły "NIE" z imiesłowami Cele lekcji: - poznasz typy imiesłowów przymiotnikowych i przysłówkowych, - dowiesz się, jak zapisać imiesłowy z partykułą NIE, - będziesz umiał rozpoznać imiesłowy w tekście.. Opublikowane dzisiaj ćwiczenia służą do powtórzenia i utrwalenia imiesłowów przymiotnikowych i przysłówkowych, zanim napiszecie test.. Drewnianą platformę kryto dachem zrobionym z powiązanych .Sprawdzian z imiesłowów dla klasy I gimnazjum (wersja A i B) Opracowała: mgr Małgorzata Rembiasz A..

Ćwiczenie:Temat: Typy imiesłowów.

Wykonane ćwiczenia proszę przesłać do sprawdzenia do 11 maja (poniedziałek).. Jest wyliczana według Dzięki tekstowi przygotowanemu do ćwiczeń uczniowie i uczennice poszerzą wiadomości na temat zagrożeń mórz oraz oceanów i właściwej ochrony światowych zasobów wody.. Szczeliny między nimi były wypełniane ziemią.. PP: - przekształca zdania w wypowiedzenia z użyciem imiesłowów przysłówkowych i przymiotnikowych.. _____ imie i nazwisko 1.Z podanego tekstu wypisz .Imiesłów przymiotnikowy.. Treść zweryfikowana i sprawdzona.. BEZOKOLICZNIK IMIESŁÓW PRZYMIOTNIKOWY IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY czynny bierny współczesny uprzedni wysyłający .Imiesłów przysłówkowy jest jedną z bezosobowych, nieodmiennych form czasownika w języku polskim.. Wiele przymiotników ma podobne zakończenia.. IMIESŁOWY TO NIEOSOBOWE FORMY CZASOWNIKA Do tej pory poznaliśmy następujące nieosobowe formy czasownika: - bezokolicznik, np. kupić .W poniższym tekście znajduje się 5 imiesłowów przysłówkowych i 7 przymiotnikowych - wypisz je.. Napisz sprawozdanie z przebiegu zawodów sportowych.. Dodatkowe oznaczenie "Sprawdzona treść" wskazuje, że dany materiał został zweryfikowany przez Redakcję lub ekspertów współpracujących z .- układa zdania z użyciem wybranych imiesłowów, - poprawnie notuje i odczytuje wiadomości ze schematu i tabeli, - dba o estetykę zapisu, - aktywnie współpracuje w grupie..

- ćwiczenia utrwalające posługiwanie się imiesłowami.

Wyróżniamy dwa rodzaje imiesłowów przymiotnikowych: imiesłowy przymiotnikowe czynne zakończone na -ący, np. pisz ący - 'ktoś, kto pisze'; używamy ich po .znam zasady pisowni "nie" z imiesłowami.. czynnego to: a) robiąc b) robiony c) zrobiony 7) Wymień wszystkie rodzaje imiesłowów: a) przym.bierne, przym.czynne, przysł .Imiesłowy przymiotnikowe to formy czasownika, które nie tylko przypominają przymiotniki, ale również podobnie jak one się odmieniają (przez przypadki, liczby i rodzaje).. Pod względem znaczeniowym są podobne do czasowników, ale się nie odmieniają.Uzupełnij tabelę brakującymi formami bezokolicznika, imiesłowów przymiotnikowych i przysłówkowych.. Czynności trwają jednocześnie, więc stosujemy .znam zasady pisowni "nie" z imiesłowami.. W podłoże wbijano drewniane pale.. Opublikowane dzisiaj ćwiczenia służą do powtórzenia i utrwalenia imiesłowów przymiotnikowych i przysłówkowych, zanim napiszecie test.. Przykład: idący człowiek, przeczytana książka.. Podkreśl imiesłowy i określ ich typ.. Metody: - ćwiczenia (z luką, redakcyjne) - burza mózgówPisownia imiesłowów.. Napisz streszczenie dowolnego filmu.. Jeśli nie można utworzyć którejś z form zamieszczonych w tabeli czasowników, postaw w odpowiednim miejscu kreskę.. Imiesłowy przysłówkowe nie sprawiają tu żadnych kłopotów, gdyż piszemy je z tą partykułą nie zawsze rozdzielnie (nie czytając).Odwrotnie niż w przypadku imiesłowów przymiotnikowych, z imiesłowami przysłówkowymi, zarówno współczesnymi, jak i uprzednimi, partykułę "nie" zawsze piszemy rozłącznie..

Użyj 11 imiesłowów przymiotnikowych, podkreśl je i określ ich rodzaj.

Partykuły.. Użyj 8 imiesłowów z przeczeniem "nie", podkreśl je i określ ich rodzaj.imiesłowów przysłówkowych i przymiotnikowych.. Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne.. W zasadzie najtrudniejszym zagadnieniem polskiej ortografii jest łączna bądź rozdzielna pisownia imiesłowów przymiotnikowych z partykułą przeczącą nie.. Cele lekcji: Uczeń zna typy imiesłowów, umie rozpoznawać i tworzyć imiesłowy, zna zasady pisowni imiesłowów z partykułą nie,Każda część zawiera krótkie i przystępne omówienie zasad akcentowania wraz z paradygmatami oraz odpowiednie zestawy ćwiczeń.. Lekcja pozwoli młodzieży również uświadomić sobie, jak ważną funkcję pełnią ekosystemy morskieImiesłowy przysłówkowe to formy, które tak jak przysłówki określające czynność lub stan, towarzyszą innej czynności lub stanowi: Leżąc, myślał - czyli i leżał, i myślał.. - Kiedy zmywałem naczynia, myślałem o wakacjach.. Lecąc balonem dryfującym nad unoszącymi się w powietrzu chmurami, snułem refleksje.. Jedna z nich weryfikuje poprawność językową studenta.. Zawsze należy sprawdzić, czy słowo, które bierzemy za imiesłów przymiotnikowy bierny, pochodzi od czasownika - jest to warunek konieczny w .Napisz ogłoszenie.. Wykonane ćwiczenia proszę przesłać do sprawdzenia do 12 maja (wtorek).. Kiedy końcówka -wszy, a kiedy -łszy.. Imiesłowy przymiotnikowe określają zachowanie podmiotu, jednak nie tworzą zdania.. _____ imię i nazwisko 1.Z podanego tekstu wypisz imiesłowy i określ ich typ: Zmęczywszy się podróżą, marzyłem o gorącej herbacie.. W którym szeregu zapisano tylko imiesłowy?Szukając imiesłowów przymiotnikowych biernych nie należy sugerować się jedynie końcówkami.. Przy tworzeniu imiesłowów ważne są końcówki: imiesłowy bierne .Imiesłowy przysłówkowe są nieodmienne, pochodzą od czasownika i mają charakterystyczne końcówki: - Współczesny - ąć.. Należy jednak pamiętać, że nie od wszystkich czasowników można utworzyć oba rodzaje imiesłowów i czasem bywa tak, że tylko jeden z nich jest poprawny.Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 w Krakowie Temat: Nie takie imiesłowy straszne, jak je malują!. biernego to: a) ucięty b) ucięto c) uciąć 6) Czasownik ,,robić" w formie imiesłowu przym.. imieslowow przymiotnikowych z partykula przeczaca nie.Imieslow przyslowkowy uprzedni - nazywa czynnosc wczesniejsza od tej wyrazanej przez .. przymiotnikowy czynny.. Kiedy stosujemy imiesłów uprzedni, a kiedy współczesny..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt