Przeczytaj tekst ponownie i uzupełnij zdania wpisując

Pobierz

3) Zadanie 3 - użyj podanych wyrazów do uzupełnienia zdań .. Austria zatrzymała dużą cześć małopolski, a także rus czerwona .Przeczytaj tekst.. Uzupełnij zdania poprawną formą czasownika be , like lub can np. I (+) am 14 a).. Uzupełnij zdanie wykorzystując wyrazy podane w nawiasach w opowiedniej formie nie zmieniaj kolejnosci .4 Przeczytaj tekst i uzupełnij formularz.. Wpisz A, B lub C. Wstaw w luki odpowiednie zdania.. Luki należy uzupełnić w jezyku angielskim.. Znajdź w tekście przykłady przysłówków sposobu, np.quietly.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Spróbuj!. Wpisz .Przeczytaj instrukcje.. 2014-01-28 17:13:00Uzupełnij poniższe zdania, wpisując jedno słowo w lukę.. Zadanie ze słuchania zostanie wykonane na lekcji ( godz.11.00) 5.. Przeczytaj pary zdań 1-5.. Odpowiedz na pytania (1-3) zgodnie z treścią Uzupełnij zdania, wpisując swoje odpowiedzi w luki.. W Wielkopolsce powstało .. , będące częścią prus.. Ćw.2/56podr., przeczytaj ponownie uważnie tekst i uzupełnij zdania jednym wyrazem.. 0 ( busy, helpful, comfortable .Pomużcię mi ułożyć długie zdania z wyrazami pejzaż mżawka szaruga klucze ptaków leżą orzechy żołędziePrzeczytaj tekst ponownie.. jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Temat: Using technology.zad 8 przeczytaj tekst z którego usunięto cztery zdania wpisz w każdą lukę 1 -4 literę którą oznaczono brakujące zdania A-E tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst uwaga jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej lukizad 9 przeczytaj tekst i odpowiedź na pytania 1-3 zgodnie z treścią tekstu uzupełnij zdania wpisując swoje odpowiedzi w luki..

Przeczytaj dialog ( strona 87) i uzupełnij pytania.

Przeczytaj ponownie tekst.. Rozwiąż zadanie profesora.. Uwaga!. W każdym zdaniu brakuje max czterech elementów.. Spójrz!. 2 Znajdź nazwy ośmiu przedmiotów szkolnych i˝uzupełnij nimi zdania.. Przeczytaj poniższy tekst i wykonaj związane z nim polecenia podaj cztery różne niebespiecznstwa czyhające.. 2009-09-21 15:03:26 Uzupełnij podane zdania , wpisując w luki odpowiednie formy rzeczownika przyjaciele.. • Przeczytaj polecenie.. Na kongresie wiedeńskim podjęto decyzje o utworzeniu z większej części terenów księstwa warszawskiego .. będącego w ścisłym związku z Rosją.. 101 Przeczytaj tekst i znajdź informacje zgodne z jego treścią.. Dopasuj wyrazy z ramki do podanych definicji.. Wpisz w puste rubrykinazwy produktow spalania materialow energetycznych w .Przeczytaj tekst historyjki lub wysłuchaj nagrania.. • Zdecyduj, którym z podanych słów należy uzupełnić każdą lukę, aby zdanie miało sens.. I to już wszystko na dziś.Przeczytaj tekst i uzupełnij luki w odpowiedniej formie gramatycznej.. Ułuż 2 zdania w , których użyjesz rzeczowników: Mirek , Bolek, Małgośka , Krzysiek, Kukułą, Ameryki.. Wpisz w każdą lukę własciwą informację.. 2009-10-03 18:48:34Zobacz 1 odpowiedź na pytanie: Przeczytaj tekst i dokończ zdania, wpisując odpowiednie daty.. 2010-11-07 21:35:50; Przeczytaj uważnie teksty, a następnie dokończ zdania, wybierając odpowiednio słowo z nawiasu..

Przeczytaj ponownie tekst.

(angielski) .. Przeczytaj poniższe zdania, a następnie -podkreśl wszystkie słowa, których nie rozumiesz lub których nie używa się w twoim regionie, i dowiedz się co oznaczają; -zastąp je tymi których używasz.. Question from @Lusia9929 - Gimnazjum - Język angielskiUzupełnij zdania.. Wpisz je w liniach obok.. Posłuchaj nagrania i przeczytaj tekst.. 10strona.. Przeczytaj tekst ( strony 84 - 85) i uzupełnij zdania, wpisując maksymalnie trzy słowa w każdą lukę.. …Przeczytaj uważnie czytankę w podręczniku a następnie uzupełnij zdania.. Następnie przeczytaj tekst ponownie i upewnij się, że jest spójny i logiczny.. Zdania fałszywe skreśl, a następnie napisz je w poprawnej formie.. pomożesz?Przeczytaj uważnie cały tekst.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. 1. a) Przeczytaj tekst, a następnie wpisz do schematu wyrazy będące przykładami podanych w ramce zasad.. Britain has always been a society of mixed races.1.Uzupełnij poniższy tekst, tak aby zdania były prawdziwe.. Uzupełnij luki, wybierając jedno z podanych słów.. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (2.1.-2.5.). • Popatrz na wyrazy poprzedzające luki i następujące po nich.. Most kłamców Pewien bogaty handlarz postanowił odwiedzić swojego kuzyna mieszkającego w….przeczytaj tekst ponownie i uzupelnij zdania wpisujac jedno slowo..

Uzupełnij tekst słowami z ramki.

2014-03-26 19:28:01 uzupełnij tekst piosenki 1 / 5 2010-08-25 17:51:07 Uzupełnij lukę wpisując w wykropkowane miejsca odpowiedni związek.. 2012-04-25 18:39:30; Przeczytaj uważnie poniższe zdania.. 1 Przeczytaj zdania.. Question from @miloszwychucki1 - Język angielskiPrzeczytaj tekst i popraw zdania?. Wpisz w każdą lukę właściwy czasownik w odpowiedniej formie.. 2011-11-29 20:17:33 Uzupełnij zdania , wpisując w wolne miejsca odpowiednie wyrazy.. Zdecyduj, czy poniższe zdania są.. Uzupelnij tablele.. Zdecyduj, czy poniższe zdania są.. 2011-06-05 19:48:58[Za oba daje naj]5)Przeczytaj tekst i wstaw zdanie, które zostało usunięte6)Przeczytaj tekst i uzupełnij brakujące informacje w zdaniach.. Question from @Olcciaa23 - Gimnazjum - Język angielski .. Uzupełnij luki wpisując podane wyrazy w odpowiedniej formie.. Wymagana jest pełna poprawnośc gramatyczna i ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. Jedno słowo podano dodatkowo.1) Zadanie 1 - przeczytaj tekst a następnie postaraj się uzupełnić luki za pomocą zdań (A-E); 2) Zadanie 2 - przeczytaj ponownie tekst a następnie odpowiedz na pytania.. Zapisz do zeszytu nazwy wynalazków Doctora Q, zastanów do czego służą,zaznacz w tekście odpowiednie fragmenty..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt