Rację antygony i kreona rozprawka

Pobierz

To na pewno istotny argument, świadczący o słuszności wyboru bohaterki.Należy zaznaczyć, że Antygona złamała zakaz Kreona przez wzgląd na miłość do swojego brata.. Jest córką Edypa i Jokasty.. Podczas walk giną bracia Antygony: Eteokles i Polinejkes.Nad losem Antygony i Kreona zaciążyło fatum, dlatego ich losy są z góry przesądzone, wiadomo , że wszystko zakończy się katastrofą.. Kreon to bezwzględny władca, któremu nie można się sprzeciwić, ponieważ każdego kto to uczyni Czeka niechybna śmierć.Następnym argumentem dowodzącym słuszności czynu bohaterki jest uznanie przez Kreona swojej winy.. Zakazuje pogrzebać ciała Polinika, traktuje to jako zdradę, złamanie prawa, które wprowadził.Czy Antygona miała rację sprzeciwiając się Kreonowi - rozprawka.. Racje Antygony: - prawa boskie, nakazy religijne mają wyższą wartość niż prawa wymyślone przez człowieka.. Uważam, że chciał chronić swój kraj dając ten zakaz.Chciał by w kraju panował porządek i ład, aby prawa były respektowane.. W pełni zgadzam się z tezą zawartą w temacie.. "Antygona" jest to utwór napisany przez genialnego starożytnego tragika zwanego Sofoklesem.. W starożytnej tragedii jest to element, który stanowi istotę akcji dramatu.. Na świecie powstało wiele praw i nakazów, które ściśle określają, co mo.. Antygona w utworze Sofoklesa broni swoich wartości, które są inne, niż wartości Kreona..

Kto miał rację - Kreon czy Antygona?

Pragnie wzmocnić władzę królewską.. Łączy ich to, że zarówno Antygona, jak i Kreon są wytrwali w swoich decyzjach, nie zamierzają ich zmienić.Dla Kreona nadrzędnymi wartościami są rozum, ład i społeczeństwo i państwo.. Konflikt pomiędzy Antygoną i Kreonem wynika z zakazu , który wydał Kreon, jako władca Teb.W,,Antygonie" polega on na wyborze pomiędzy prawami boskimi, a prawami ludzkimi.. Zarzewiem tego konfliktu stał się zakaz wydany przez władcę.. Dla dziewczyny, jest jej stryjem.. 2009-10-21 14:11:55 Napisze cie mi charakterystyke Antygony i Kreona ?. - prawa ludzkie nie są w stanie złamać praw boskich.. Był on władcą ziemskim, niejako boskim namiestnikiem, gdyż dawniej uważano, że wszelka władza pochodzi od boga.. Konflikt między Antygona a Kreonem rozgrywa się na płaszczyźnie sprzeczności między prawem boskim, a prawem stanowionym.. Jest to więc konflikt między dwiema racjami - ludzką (ustanowioną prawem) i boską (dusza z niepochowanego ciała nigdy nie zazna spokoju).W obronie Kreona na podstawie "Antygony" Sofoklesa.. Krół Kreon zakazał pogrzebania zwłok Polinejkesa - brata Antygony.. Z kolei Antygona kochająca swego brata, złamała zakaz władcy Teb, gdyż nie chciała narazić się bogom..

Moim zdaniem Kreon miał rację zakazujac pogrzebania zwłok zmarłych zdrajców.

W konsekwencji swych działań władca Teb zwycięża (jego prawo jest respektowane) ale nie jest to zwycięstwo szczęśliwe, bowiem moralne zwycięstwo .Snując rozważania , która ze stron ma rację w tym konflikcie to autor wyraźnie daje nam odczuć, że bliższe są mu racje Antygony.. Chronił Teby przed anarhiom.W tragedii pt. " Antygona " autorstwa Sofoklesa został opisany konflikt dwóch równorzędnych racji: Antygony, która kierując się uczuciami zrobiła wszystko, aby pogrzebać brata, choć ten zdradził ojczyznę i z rozkazu władcy jego ciało miało pozostać bez pochówku, oraz Kreona - bezwzględnego władcy, który kierując się dobrem państwa i racjami rozumu, skazał zdrajcę na dotkliwą karę.Racje Antygony - prawa boskie, nakazy religijne mają wyższą wartość niż prawa wymyślone przez człowieka - prawa ludzkie nie są w stanie złamać praw boskich - Polinik jest przede wszystkim bratem Antygony - człowiek nie może przeciwstawić się bogom (groźba zemsty) - mieszkańcy miasta popierają Antygonę .. Uważam, że powody dla których Antygona przeciwstawiła się władzy Kreona w imię honoru rodziny były słuszne i są godne szacunku.. Kreon i Antygona to główne postaci literackie, które występują w antycznej tragedii Sofoklesa pt. "Antygona"..

2009-10-20 16:27:13Przydatność 65% Antygona i Kreon to postacie tragiczne - rozprawka.

Niestety nie zawsze jest to możliwe.. Oboje chcieli dobrze i kierowali się swoimi uczuciami i rozumem.. Dba o swój autorytet, jest niezłomny w swych decyzjach.Czy Antygona miała rację sprzeciwiając się Kreonowi - rozprawka.. Oby dwoje też srogo zapłacili za swoje czyny.. To Antygona zwyciężyła ten tragiczny konflikt wartości i to ona ma rację.Trudno jest jednak nie przyznać części racji Kreonowi.. Broniąc postawy Antygony pragnę przytoczyć parę istotnych.Kolejnym argumentem udowadniającym słuszność czynu Antygony jest przyznanie się Kreona do winy.. Jej narzeczony - Hajmon - a jednocześnie syn Kreona, gdy dowiedział się o śmierci narzeczonej także popełnił samobójstwo.. Powodem była jego zdrada i wkroczenie na czele wrogich wojsk tebańskich na teren kraju i próba odebrania władzy bratu - Eteoklesowi.Przydatność 65% Antygona i Kreon to postacie tragiczne - rozprawka.. Kiedy bowiem Antygona została skazana na śmierć za pochowanie brata wbrew zakazom króla, popełniła samobójstwo.. -2 głosów.. Początkowo władca ogłosił swoją decyzję, jako ostateczną, ponieważ bał się narażać swój autorytet; później jednak ustąpił i przyznał Antygonie rację.. "Antygona" jest to utwór napisany przez genialnego starożytnego tragika zwanego Sofoklesem..

Racje KreonaZ moich powyższych rozważań wynika, że i Antygona i Kreona mają rację.

"Antygona" - racje Kreona i Antygony.. Kreon był władcą Teb, objął władzę po śmierci Eteoklesa.. - człowiek nie może przeciwstawić się bogom ( groźba zemsty)Osią konfliktu dramatycznego w Antygonie jest zakaz Kreona i sprzeciw wobec tego zakazu Antygony.. Kreon, jest królem Teb.. Każdy człowiek pragnie być wolny, móc samemu decydować o swoim życiu, postępować według własnej woli i własnego uznania.. Sofokles, twórca "Antygony", przedstawił w swoim dziele konflikt dwóch racji: z jednej strony praw boskich, z drugiej tych ustanowionych przez człowieka.. Władzę objął po śmierci Polinejkesa i Eteoklesa, braci Antygony.. Uważam, że powody dla których Antygona przeciwstawiła się władzy Kreona w imię honoru rodziny były słuszne i są godne szacunku.. Los dwojga bohaterów był z góry przesądzony.Rozprawka: Antygona.. W utworze tym, jak i w każdej tragedii antycznej Grecji ścierają się dwie racje; Antygony, która kierowała się racjami uczuć, grzebiąc brata i Kreona, który zakazał pochówku Polinejkesa kierując się racjami dobra państwa i rozumu.Patrząc powierzchownie na tragedię "Antygona" odnosimy Wrażenie iż jest pozytywną postacią i to jej racje są słuszna, jednak kiedy zagłębimy się w ten problem nabieramy pewnych wątpliwości co do tego.. Król Teb reprezentuje swoim postępowaniem prawa ludzkie - są one dla niego rzeczą najważniejszą, a zdrada ojczyzny najgorszą zbrodnią.1 odpowiedź.. W pełni zgadzam się z tezą zawartą w temacie.. Na początku król ogłosił swoje postanowienie, jako ostateczne, gdyż obawiał się narazić swój autorytet, jednak potem ustąpił i uznał rację Antygony.. Kreon ogłosił go zdrajcą narodu i nie pozwolił, aby odbył się jego pogrzeb.. Ich zadaniem jest wybrać pomiędzy typami moralności i w ten sposób dopełnić swego losu.. Nie był to jednak zwykły zakaz - dotyczył pochówku brata Antygony - Polinika.. Uważam, że w tym antycznym sporze ciężko jest przyznać rację którejkolwiek ze stron.. RACJE KREONA.. Antygona karą śmierci za nieposłuszeństwo, a Kreon śmiercią żony Eurydyki i syna Hajmona za pychę i swoją dumę.Rację miał Kreon czy Antygona?. W utworze tym, jak i w każdej tragedii antycznej Grecji ścierają się dwie racje; Antygony, która kierowała się racjami uczuć, grzebiąc brata i Kreona, który zakazał pochówku Polinejkesa kierując się racjami dobra .Racje Antygony i racje Kreona.. Broniąc postawy Antygony pragnę przytoczyć parę istotnych argumentów.Jak oceniasz postepowanie Antygony i Kreona-rozprawka 2009-10-01 15:50:47 Jakie są cechy Antygony i Kreona ?. Nie był to jednaj jedyny powód, dla którego podjęła decyzję o sprzeciwieniu się rozkazowi Kreona.Przydatność 65% Ocena postępowania Antygony - rozprawka.. Antygona jest główną bohaterką tragedii Sofoklesa.. Przedstawia bowiem racje Antygony w taki sposób , że zarówno czytelnik jak i widz współczuje jej.Kto miał rację, Kreon czy Antygona?. Buntując się przeciw niemu i ustanowionym przez niego prawom, Antygona w swoim zuchwalstwie buntowała się przeciw bogom.To właśnie ta decyzja Kreona stała się przyczyną konfliktu i rodzinnej tragedii.. Jest to z pewnością ważny argument potwierdzający słuszność czynu Antygony.Spór toczył się o pochowanie zwłok brata Antygony-Polinika.. Dla Antygony natomiast, kierującej się wiarą i miłością, nadrzędne są przykazania duchowe.. - Polinik jest przede wszystkim bratem Antygony.. W tragedii Sofolkesa "Antygona", poznajemy bohaterów Kreona i Antygonę, którzy są powiązani ze sobą tzw. konfliktem tragicznym..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt