Filozofia średniowiecza prezentacja

Pobierz

postępować szczerze z miłością, sprawiedliwie.. Odmienność Europy wschodniej i zachodniej: W 1054r.. Różnice pogłębiały się przez odmienne modele kulturowe i społeczne, mieszkańców dzieliły poglądy i ustrój.Najważniejsze założenia jego filozofii to: - Bóg jest najwyższym dobrem, bytem, czyli absolutem, dlatego powinien być najważniejszym przedmiotem poznania; - aby poznać Boga, trzeba najpierw poznać własną duszę, czyli "wejść do swego wnętrza, w którym mieszka prawda" - nie rozum, ale wola jest bliższa wiary, zatem Boga można poznać bardziej przez wiarę niż przez rozum; - świat Boga jest dobry, ale istnieje w nim zło, które nie jest tworem Boga, lecz dziełem "wolnych .Drugim elementem filozofii średniowiecza jest tu nawiązanie autora do nauk św. Franciszka: Człowiek jest wolny i szczęśliwy, tylko wtedy gdy posiada tyle, ile jest mu niezbędne do życia.Ktoś, kto ma wiele martwi się o swój majątek, jest jego niewolnikiem.Kultura średniowiecza była związana z dominującą rolą Kościoła.. Przeniósł na grunt Europy platoński dualizm (każda rzecz ma postać duchową - ideę i postać materialną .TEOCENTRYZM Nazwa tego nurtu w filozofii pochodzi od greckiego Theos -Bóg i od łacińskiego centrum - środek.. Wprowadził rozróżnienie na wiarę, którą zajmuje się teologia, i wiedzę, której dotyczy filozofia.Filozofia wchodziła w skład tzw. siedmiu sztuk wyzwolonych sztuk wyzwolonych (łac. septem artes liberales )..

Wzorce osobowe.Średniowieczna filozofia.

Bóg był uznawany za najwyższą wartość i doskonałość.. nie może być znienawidzony.. (Teodoryk z Fryburga); w pocz. XV w. w Paryżu (gł.Teocentryzm był głoszony przez Kościół katolicki w okresie Średniowiecza, gdy nauka i filozofia miały pomagać w głoszeniu oficjalnej doktryny kościelnej.. Osobny artykuł: jońska filozofia przyrody niedokładnych określeń filozofia arabska, klasyczna filozofia .• Średniowiecze • Średniowiecze - nazwa, ramy czasowe, podział • Tło historyczne epoki • Kultura Średniowiecza • Sztuka Średniowiecza • Filozofia Średniowiecza • Teocentryzm • Inne nurty - scholastyka, filozofia arabska, spór o uniwersalia • Franciszkanizm • Tomizm • Augustynizm • Literatura Średniowieczaludzkości w okresie tysiącletnim ob ętym nazwą średniowiecza.. Leonardo da Vinci i Mikołaj Kopernik.. Nazwa miała na początku charakter neutralny dopiero później zyskała negatywne znaczenie jako synonim zacofania i ciemnoty.. Albertynizm ALBERTYZM, kierunek filozofii późnego średniowiecza (XIII - XV w. powinien posiadać cechy zwierzęcia i człowieka: cwany jak lis, groźny .Średniowieczna filozofia żydowska filozofia uprawiana od IX do XV wieku przez myślicieli zamieszkujących kraje islamu i chrześcijaństwa..

Każda wzorcowa prezentacja maturalna składa się z minimum trzech części: treść prezentacji.

Humanizm, antropocentryzm, reformacja w kościele katolickim, człowiek renesansu.. dotrzymywać obietnic.. Czas jej trwania Europa - ramy czasowe .Filozofia w średniowieczu opierała się na teocentryzmie - założeniu, że cały świat koncentruje się wokół Boga.. Bóg był uznawany za najwyższą wartość i doskonałość, to jemu podporządkowywano całe życie człowieka.. Średniowieczna filozofia opierała się na teocentryźmie, tzn. na założeniu, że cały świat koncentruje się wokół Boga.. Augustianizm - czyli Bóg przede wszystkim Bóg stworzył świat z niczego świat - ta myśl św. Augustyna biblijna sprzeciwiała się filozofii starożytnych Greków, którzy skłonni byli uważać, że świat istniał od zawsze.Światopogląd organizujący średniowieczną filozofię to teocentryzm: przekonanie, że Bóg stoi w centrum zainteresowania człowieka i tworzonej przez niego kultury.. Niektóre prezentacje mogą dodatkowo zawierać karty cytatów, elementy przygotowane w Power Point, rysunki, tabele i .Renesans inaczej odrodzenie - pochodzenia nazwy, ramy czasowe..

Reszty można dowiedzieć się oglądając tą przecudną p...Filozofia średniowiecza Święty Augustyn.

Najważniejszymi jego dziełami były: Summa filozoficzna i Summa teologiczna.. Wybitnymi przedstawicielami tego gatuku filozofii byli: Albert Wielki i jego uczeń Św. Tomasz z Akwinu.. doszło do schizmy, czyli ostatecznego rozłamu kościoła chrześcijańskiego na część wschodnią i zachodnią.. Jeśli masz problem z napisaniem prezentacji maturalnej, oferujemy w tym zakresie profesjonalną pomoc.. Poddana była końcem filozofii starożytnej rozpoczyna się okres filozofii średniowiecznej Osobny artykuł: źródła myśli greckiej.. W prezentacji opisane są trzy podstawowe średniowieczne filozofie: augustynizm, tomizm i franciszkanizm.. Początek filozofii średniowiecza jest jednakże późniejszy niż daty wyznaczone dla tej epoki przez historyków - za jej lata początkowe uważa się często dopiero okres po patrystyce, czyli od ok. 750 r. Natomiast za jej kres zwykle uznaje się przełom XV i XVI wieku.. Najważniejsi twórcy renesansowi oraz ich dzieła.. Scholastyka była metodą rozumowania polegającą na ścisłym stosowaniu ustalonej procedury.Scholastyka - rozumowanie filozofii - filozofia szkolna oparta na naukach Arystotelesa ("Logika"), majaca za zadanie dowodzić apriorycznie, tj. z góry przyjęte twierdzenia religijne..

To Bóg stworzył świat, to dzięki niemu powstało piękno, dobro i prawda.Filozofia średniowiecza.

Zło jest brakiem dobra, każdy byt dąży do doskonałości, a przeznaczeniem człowieka jest poznanie najwyższego dobra, walczyć sprawiedliwie.. Od 1252 r. wykładał w Paryżu.. Nauka, sztuka i .dotrzymywać wiary.. Bóg stworzył świat z niczego świat - ta myśl św. Augustyna biblijna sprzeciwiała się filozofii starożytnych Greków, którzy skłonni byli uważać, że świat istniał od zawsze.Cechy średniowiecza.. Św. Augustyn Aureliusz (354-430) to największy autorytet średniowiecza aż do wystąpienia św. Tomasza z Akwinu.Właściwie cała filozofia średniowieczna obracała się wokół tego problemu.. To jemu przyporządkowano całe życie człowieka.Zachodnioeuropejska filozofia średniowieczna - okres w historii filozofii obejmujący różne nurty filozoficzne rozwijane w średniowieczu na obszarze zachodniego chrześcijaństwa.. Jej głównym zadaniem stało się wyjaśnianie i systematyzowanie prawd wiary.. Teocentryzm - postawa będąca wyrazem przekonania, że Bóg jest przyczyną, ośrodkiem i ostatecznym celem wszystkiego, co istnieje.. Termin ten daje możliwość usytuowania epoki między starożytnością a nowożytnością.. Filozofia odrodzenia.. Każda dziedzina życia człowieka związana była z Bogiem.Średniowiecze 1.Nazwa epoki Termin "wieki średnie" (łac. media aeva) został wprowadzony przez renesansowych humanistów.. Teocentryzm - pogląd uznający, że centrum wszechświata powinien stanowić Bóg.. nie powinien być ludzki ani tylko zwierzęcy.. nie powinien dążyć aby ludzie go kochali.. Zgodnie z filozofią teocentryzmu prawie wszystkie przejawy ludzkiej twórczości artystycznej miały na celu głoszenie potęgi Boga (zgodnie z hasłem Ad maiorem gloriam Dei - na .Prezentacje maturalne.. słuchać racji drugich osób.. Hugo i Ulrych ze Strasburga) bądź przyr.. Były to dyscypliny wiedzy, które bazowały na sile umysłu i stanowiły podstawę wykształcenia w średniowieczu.Scholastyka jest to pewien okres w filozofii chrześcijańskiej, zbiór nurtów, których podstawowym założeniem była próba uzgodnienia prawd wiary chrześcijańskiej z rozumem naturalnym.. Augustianizm - czyli Bóg przede wszystkim .. Jest on najwyższą wartością i przyczyną wszystkiego, co dzieje się na Ziemi.. ), nawiązujący do koncepcji Alberta Wielkiego, podejmujący jej wątki platońskie i neoplatońskie (gł.. Wielkie odkrycia geograficzne.. W związku z upadkiem rzymskich instytucji państwowych Kościół stawał się potęgą nie tylko religijną, ale również kulturową, ekonomiczną i polityczną, mającą decydujący wpływ na kształtowanie umysłowości i kultury średniowiecza.. FILOZOFIA ŚREDNIOWIECZNA • Augustynizm - Św. Augustyn • Tomizm - Św.Filozofia epoki - tomizm Twórcą był św. Tomasz z Akwinu (), urodzony we Włoszech, członek zakonu dominikanów.. Uznawano Boga za najwyższą doskonałość i najważniejszą wartość - całe ludzkie życie było Mu podporządkowane.★ Filozofia średniowiecza prezentacja: Add an external link to your content for free..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt