Zapisz zdania w zeszycie i uzupełnij je brakującymi informacjami

Pobierz

Zdania należy uzupełnić w następujący sposób (słowa, które należy wpisać, zostały pogrubione): A. Równoleżniki mają różną długość.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Możesz wpisać maksymalnie 3 wyrazy.. Posłuchaj historyjki ze stronu 76 w podręczniku.. Pamietaj że zamiast He, She, It może kryć się imię lub wyrażenie typu my sister, my brother itd.. Przekształć drugie zdanie tak aby oznaczało to samo co pierwsze.. 2011-12-18 20:41:19Strona 19. ich du er / sie / es wir ihr sie Sie warst wart Dopisz w zdaniach formy czasownika sein w czasie przeszłym Präteritum.. Uzupełnij zdania formami don't i doesn't.. Uzupełnij zdania brakującymi wyrazami.. Na mapie w skali 1:95.000 długość drogi osiedlowej wynosi 80 mm, oblicz długość tej drogi w rzeczywistości 2.. Wykonaj ćwiczenie 1 str. 91 w podręczniku.. Napisz odpowiedzi w .Uzupełnij zdania rodzajnikami określonymi i zapisz je w zeszycie.. Ex 3 - Uzupełnij zdania wyrazami z ramki - uzupełnienie luk zapisz w zeszycie.. 5 / 87 SB - zapisz w zeszycie wyrażenia z ramki i je przetłumacz.. Oblicz odległość w terenie między Łod … zią a Gdańskiem, wiedząc że odległość na mapie w skali 1:3 900 000 wynosi 8 cm.. B. Najwiqkszy system rzeczny Ameryki Poludniowej tworzy C. Ameryka ležy w zasiegu stref klimatycznych.. 2013-06-07 15:32:00 Uzupełnij tekst brakującymi informacjami - j. niemiecki 2015-10-19 20:32:18 Uzupełnij tekst brakującymi przecinkami..

… • Zapisz zdania w zeszycie i uzupełnij je dowolnymi czynnościami.

B. Półkulę północną od półkuli południowej oddziela równik.. Jako dodatkowe utrwalenie przed testem- polecam Wam zadania na stronie 23 w zeszycie ćwiczeń- wykonajcie 3 dowolne zadania z tej strony- zdjęcie wykonanych zadań w zeszycie ćwiczeń przesyła dzisiaj (3 listopada) uczeń nr.. .• Napisz w zeszycie zdania o przedmiotach szkolnych, które lubisz i o tych, których nie lubisz według wzoru w ćw.. placów, wielką literą, wielką, małą literą, nazwy zawodów, nazwiska, małą .. Odkąd pojawiły się w Polsce nazwiska, zawsze pisano je po imieniu.. Uwaga!. To doskonale pasuje do panującej teraz pory roku.. 6 / 87 SB - napisz 5 zdań o tym co robiłeś ostatnio korzystając z wyrażeń z ćw.. Temat: Pisownia wyrazów z h i ch - praca w zeszycie ćwiczeń.. Wykonaj zadanie 2 na stronie 55 w ćwiczeniach.Ex 2 - Posłuchaj dwóch dialogów CD 3.7 Steps_Plus_Grade_5_CD_3.07.mp3, następnie w każdym zdaniu wybierz jedno poprawne uzupełnienie zdania - odpowiedzi zapisz w zeszycie.. Następnie sprawdź rozwiązanie i wykonaj ćwiczenie gramatycznie.ćw.. Pamiętaj o tym, żeby do czasowników dodać końcówkę -ing.Teraz wykonaj w zeszycie zadanie 4 ze str. 27 - podpisz obrazki właściwymi wyrazami z ramki.. UWAGA!. Napisz pełne zdania w zeszycie.. 41Napisz 5 zdań na temat obrazka w zadaniu 4- wykorzystaj słowa z niebieskiej ramki, np. There are some beds..

Przeczytaj tekst i uzupełnij go brakującymi wyrazami.

Zeszyt ucznia do kształcenie słuchu w klasie V został przygotowany na podstawie programu nauczania Marii Wacholc pt. "Kształcenie słuchu elementarnego" (Program nauczania przedmiotu kształcenie słuchu w klasach I-VI szkół muzycznychPrzeczytaj zdania w zadaniu 3, strona 17 w podręczniku, przeczytaj głośno i utwórz podobne zdania o sobie, a następnie zapisz je w zeszycie pod tematem.. 2011-12-18 20:41:19Uzupełnij zdania właściwą formą past simple i innymi brakującymi wyrazami .. Strona tytułowa mojego zeszytu jest dość biedna.Ex.. Następnie wykonaj zadanie 7- dopasuj obrazki do zdań, a potem uzupełnij je brakującymi przyimkami miejsca z ostatniej lekcji: 5. a) Umowne linie na globusie, biegnące z północy na południe i z zachodu na wschód, tworzą .. b) Półokręgi, które łączą biegun północny z południowym, to .. c) Linie biegnące z zachodu na wschód, położone równolegle względem siebie, to .Uzupełnij poniższe zdania brakującymi informacjami: 2011-01-30 16:23:02 Przepisz zdania , uzupełniając "nie" osobno lub razem 2020-03-13 14:28:49 Uzupełnij tekst brakującymi przecinkami .. Obecnie pisanie nazwiska przed imieniem jest czymś sztucznym.Uzupełnij tabelkę brakującymi .. • Przeczytaj teksty, a potem je przetłumacz na kartce lub w oddzielnym zeszycie (podręcznik str. 76-77).. Kl. VIIIZapisz odpowiedzi w zeszycie..

...Przepisz do zeszytu poniŽsze zdania i UzU- pelnij je brakujqcymi informacjami.

Ułóż pytania i odpowiedzi na podstawie dat przedstawionych na osi czasu - zapisz je w zeszycie przedmiotowym.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Następnie zapisz poniższe zdania w zeszycie i uzupełnij je brakującymi informacjami.przepisz do zeszytu poniższy tekst uzupełnij go brakującymi informacjami .. Mój zeszyt od języka polskiego składa się z 60 kartek i jest formatu A5.. 3.Brainly to platforma social learningowa, dzięki której otrzymasz pomoc.. Kolejne zdania należy uzupełnić następującymi informacjami:A. Rdzenni mieszkańcy Australii to Odpowiedź na zadanie z Planeta Nowa 8Wykonaj w zeszycie Przepisz do zeszytu poniższe zdania i uzupełnij je brakującymi informacjami.. 4.Napisz o tym tutaj lub w zeszycie.. Na koniec w zeszycie ćwiczeń rozwiąż zadania: 3 i 4 str. 20. .. Obejrzyj filmik o tym, jak określić ilość.There is-jest.,There are-są.. Napisz w zeszycie odpowiedź na pytanie.Odpowiedz po polsku)Kiedy używamy tych zwrotów?. Szanowni Rodzice !. Następnie napisz w zeszycie zdania z podanymi czasownikami w odpowiedniej formie.. 2.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. 6 z epodręcznika wykonaj w zeszycie.. 4 / 87 SB - znajdź w tekście formę czasu Past Simple podanych czasowników i zapisz wszystko w zeszycie wraz z tłumaczeniem..

Następnie przerysuj tabelę do zeszytu i uzupełnij ją brakującymi formami.

Jako notatkę w zeszycie zapisz poniżej podane informacje: 1.. Ma twardą okładkę, na której widnieją brązowe, jesienne liście.. Połącz je z obrazkami.. Wykorzystaj podane słowo.. 2,3,4,5 wykonaj online w epodręczniku i tam po wykonaniu włącz opcję sprawdź.. Ex 4 - w każdym dialogu wybierz odpowiednie uzupełnienie.. Zapisz zdania zeszycie.. 9. str. 83 podr .Uzupełnij zdania i zapisz je w zeszycie.. 1 wykonaj pisemnie w zeszycie.. • Wypisz słowa przedstawione na zdjęciach: 1. fox, 2. butterfly, 3.. Wartości równoleżników wynoszą od.Uzupełnij Zdania brakującymi informacjami -Amerykę północną od południowej oddziela .. -Od Zachodu kontynent amerykański oblewaja wody Oceanu .. -od .Uzupełnij zdania brakującymi informacjami a) umowne linie na globusie biegnące z północy na południe i z zachodu na zwschud tworzą.. b) półokręgi które łączą biegun północny z południowym to.. c) linie biegnące z zachodu na wschud położone równolegle względem siebie to.. d)najdłuższym równoleznikiem Ziemi jest.. e)obraz siatki gograficznej przedstawiony na .Zad 2.. Wpisz w każdą lukę 8.1.-8.4. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. • Zapisz zdania w zeszycie i zaznacz właściwe odpowiedzi YES/NO (ćw.1 str.76 podręcznik) • Narysuj i opisz w 3-4 zdaniach dowolną porę roku w zeszycie na całej stronie.. Zadanie.. W swoim zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia 2/72, 3/73, 4/73 oraz 6/741) Wykonaj ćwicz.. Zapisz w zeszycie nazwy dwóch krain geograficznych w Ameryce Potudniowej,Zapisz powyższy temat w zeszycie i przeczytaj dokładnie wszystkie wiadomości podsumowujące ten dział (podr.. 2) Zapisz w zeszycie przedmiotowym (całym zdaniem, liczebnik słownie) datę urodzin swoją i najbliższych członków rodziny.. Zadanie.. 5/86.Przeczytaj dalszą część tekstu w podręczniku str. 23 Poznaj zapis głoski miękkiej dzi Wykonaj ćwiczenia na str. 25 - 26 - napisz sylaby - podpisz rysunki odpowiednimi wyrazami - uzupełnij podpisy brakującymi sylabami - uzupełnij zdania wyrazami z ramkiUzupełnij tabelę brakującymi formami czasownika sein w czasie przeszłym Präteritum.. Posłuchaj nagrania z linku i powiedz, co należy uzupełnić w dialogach?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt