Odwołaj się do tekstu i uzupełnij zdanie zawarte w akapitach

Pobierz

3. nie ujawnia się w niej osobisty stosunek piszącej do stawianych tez.. A. paradoksu C. samotności.. Adam Setkowicz, Zwózka siana (data nieznana) .. CZYNNOŚCI WSTEPNE Przeczytaj uważnie polecenie.. Nie udziwniaj II.. To, do ilu tekstów należy odwołać się w wypowiedzi, wyraża się w formie gramatycznej rzeczownika: odwołaj się do tekstu (= jednego), odwołaj się do tekstów (= co najmniej dwóch).. Zbudował on słynny labirynt dla Minotaura (pół człowieka pół byka) syna żony władcy, Pazyfae i byka.. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.. W ostatniej strofie wiersza zawarte jest przesłanie, wyrażone za pomocą A.. (0-3)Odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej.. Jean-Pierre Davidts Mały Książę odnaleziony4 Druga napotkana planetka w niczym nie była podobna do pierwszej.. B. eufemizmu D. grzechów.. Uzupełnij zdania.. Słówka te oznaczają zawody.. Odpowiedź zapisz w formie 6-10 zdań.. Twoja rozprawka musi Składać się z następujących części: 1.Błąd kardynalny to błąd wskazujący na nieznajomość tekstu kultury oraz kontekstów, do których odwołuje się zdający.. 1.2 wsip str.310) 1.Odwołaj się do tekstu i uzupełnij zdanie : "zawarte w akapitach 1.-5. informacje o pasjach Krasickiego służą autorowi do zrekonstruowania ____. ". Twoja praca powinna liczyć co najmniej 60 słów.. 1 argument: 2 argument: Zadanie 10.. W argumentacji odwołaj się do lektury obowiązkowej oraz do innego utworu literackiego..

Pamiętaj o poprawnym zapisie!uzupełnij zdanie.

Odwołaj się do powieści "W pustyni i w puszczy" i innego utworu H. Sienkiewicza.. Rozsypanka wyrazowa: izolacyjny, urządzeń, lekkie, wodą, urządzenia, wtapia, przyklejone, zmniejszające, tafla, warstw, okienne, walcowanie Szkło taflowe (płaskie) otrzymuje się przez .w którym zachęcisz rówieśników do poznania twórczości pisarza.. TEMAT 3: Bohaterowie ukazani w epizodzie wojennym w opowiadaniu E. Hemingwaya.. Jedna zasada będzie się powtarzać.a) wyjaśnij, jak rozumiesz sens podanego zdania.. Zawarte w akapitach 1.-5. informacje o pasjach Ignacego Krasickiego służą autorowi doZawarte w akapitach 1.-5. informacje o pasjach Ignacego Krasickiego służą autorowi doPytania do tekstu "Gorzki Krasicki" Jana Kotta (podr.. Twoja praca powinna liczyd co najmniej 200 słów.. Forma wypowiedziZwróć uwagę na konstrukcję tych zdań.. Oceń, jakie były szanse armii księcia śląskiego, Henryka II Pobożnego w bitwie pod Legnicą w 1241 r. (Uzupełnij).. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.. Inny tekst literacki to lektury dodatkowe np. ,,Stowarzyszenie…''Przeczytaj uważnie tekst i uzupełnij zdania.. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów.. (Uzupełnij).132.1. Podaj nazwę okresu w dziejach Polski piastowskiej, którego dotyczy tekst.. Informacja o naszych półpancerzach obiegła całą _____..

3.Uzupełnij zdanie.

Przeczytaj uważnie tekst i uzupełnij zdania.w tym celu dobierz wyrazy z rozsypanki wyrazowej.. Krok 1.. Wybierz Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszyw e.europejskich.. Zadanie 16.. Wybierz odpowiedź A. lub B. oraz C. lub D.. Twoja praca powinna liczyd co najmniej 200 słów.. Pisz zgodnie z tematem i planem.. Uzupełnij tabelę.. Forma wypowiedziTranskrypt.. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów.. Do końca tygodnia należy przygotować zamówienie, które zostanie wysłane _____.. CZYNNOŚCI WSTEPNE Przeczytaj uważnie polecenie.. Uzupełnij poniższe zdania właściwymi formami rzeczowników.. 7.pierwsze i ostatnie zdanie tekstu ( 'najbardziej lubił czekoladę' i 'jest to Krasicki .argumenty uzasadniające to stwierdzenie.. Niektóre czasowniki pasują do więcej niż jednego zdania.. Pisz zgodnie z planem: we wstępie przedstaw swoje stanowisko na ten temat, w rozwinięciu uzasadnij, dlaczego tak uważasz, i swoje uzasadnienie potwierdź przykładem z lektury obowiązkowej,W drugiej części arkusza egzaminacyjnego zamieszczono dwa tematy, z których zdający wybierał i realizował jeden.. Robinson był rozbitkiem.. Napisz rozprawkę, w której rozważysz, w jaki sposób miłość wpłynęła na życie wybranych przez Ciebie bohaterów literackich..

Odpowiedź uzasadnij, odwołaj się do tekstu i obrazu.

Dzień 5.. (0-2) Wpisz do tabeli odpowiednią literę, którą została oznaczona zasada interpunkcyjna zastosowana w cytowanym fragmencie utworu A. Osieckiej.. Zadanie 4.. Kierownik sklepu pisze notatkę do swoich pracowników.. Uzupełnij tekst podanymi wyrazami.. 0-4 Zamysł kom-pozycyjny Oceniając pracę pod względem zamysłu kompozycyjnego, bierze się pod uwagę: - funkcjonalność segmentacji - czy zostały wyodrębnione w tekściea) Odwołując się do całego tekstu, wskaż, czyje i jakie inne zachowania (oprócz żony modnej) zostały ośmieszone w satyrze Krasickiego.. Dedal był wielkim greckim artystą i budowniczym, który przebywał na Krecie z rozkazu króla Minosa.. Otwórz podręcznik na stronie 88 i przeczytaj słówka, które znajdują się w ramce w ćwiczeniu 1a.. Całą .Oceń prawdziwość podanych zdań, odwołując się do całego utworu Mały Książę.. Przepisz je do zeszytu w .. Przeczytaj tekst i wykonaj zadania.. Początkowo był załamany.. Odwołaj się do treści artykułu Także ludzie, u których znaczna część procesów myślowych odbywa się poza świadomością, zdolni są do oszukiwania bezwiednie innych i samych siebie.Mit o Dedalu i Ikarze.. Miał możliwość wykonania wielu narzędzi.1.. / B., mówiące o tym, że w obliczu śmierci najbardziej bolesna jest świadomość C..

Odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej i do innego tekstu literackiego.

(Tęsknota - siła niszcząca czy budująca ludzkie życie?. Temat 1.. Odwołaj się do powieści "W pustyni i w puszczy" i innego utworu H. Sienkiewicza.. Był jednak bardzo wytrwały, pomysłowy, pracowity, zaradny i cierpliwy.. )Odwołaj się do elementów graficznych zawartych na miniaturach,.. 2. wskaż DWA wspólne wątki kompozycyjne i treściowe akapitów 4. i 5.. Zadanie 21.. Po zakończeniu swego zadania grek zapragnął opuścić Kretę i powrócić do ojczyzny, jednak król nie .zdanie, odwołując się do załączonego fragmentu III części "Dziadów", całości utworu oraz innego tekstu kultury.. Zdania zapisane pogrubioną czcionką przepisz do zeszytu.. (0 20) Temat 1.. Wpisz w wyznaczone miejsca A albo B. A. za granicę (pisane rozdzielnie) B. zagranicę (pisane łącznie) 1.. Odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej i do innego tekstu literackiego.. Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Lalki, całej powieści Bolesława Prusa oraz wybranego tekstu kultury.. W przypadku niektórych, szczegółowych zagadnień - do jednego tekstu, w przypadku innych - do co najmniej dwóch.. Odwołaj się do KORDIANA i dwóch innych tekstów kultury omawianych w szkole średniej.odwołać się także do innych tekstów kultury.. Uzupełnij zdania - wpisz właściwe nazwy w wykropkowane miejsca (A - podaj nazwę ziemi, B - podaj nazwę traktatu).. Możesz tworzyć tezę lub hipotezę ( polecam to pierwsze), ale koniecznie odpowiedz na pytanie zawarte w temacie.. (Uzupełnij).. Jakie działania byś podjął na miejscu księcia śląskiego, by zwiększyć szanse swojego wojska w bitwie z Mongołami?. zawiera przypuszczenie autorki tekstu odnośnie do młodzieży.. Temat 2.Uzupełnij tekst podanymi czasownikami w odpowiedniej formie.. Wpisz w wyznaczone miejsca A albo B. A. wierzy .. Strona 7 z 20 Wiązka 2.. 1 ZADANIA NA MARZEC Zadanie 1.. W drugim z przedstawionych wariantów polecenie nie precyzuje, jaka jest górna granica liczby przywołanych tekstów.W odpowiedzi na to pytanie odwołaj się do odpowiednich fragmentów tekstu i informacji spoza utworu.. ZADANIA DLA UCZNIA: Zapoznaj się z treścią opowiadania - podręcznik str. 214-215.Proporcje: a) Wstęp: - informacje na temat autora - kilka słów na temat czasu powstania utworu - rozważania dotyczące mojego spojrzenia na świat, a wiążące się tematycznie z omawianym utworem - nawiązania do utworów już znanych, do tradycji literackiej, do znanych mitów, motywów, inspiracji b) Rozwinięcie: - analiza tekstu poetyckiego, poparta cytatami w sposób funkcjonalny - zachowujemy oryginalny podział na wersy c) Zakończenie: - własne wnioski, podsumowanie - własne .Uzupełnij zdania.. Przykładem wspomnianego w tekście trwałego uszczerbku terytorialnego była utrataw którym zachęcisz rówieśników do poznania twórczości pisarza.. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 wyrazów.wiek wybranych przez Ciebie bohaterów literackich był wyłącznie czasem beztroski.. Uzupełnij tabelę.. Krok 1. b) Wykorzystując ustalenia z podpunktu a), zaproponuj inny tytuł utworu.OGŁOSZENIE ORGANIZUJEMY WYCIECZKĘ KRAJOZNAWCZĄ!.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt