Plan rozwojowy nauczyciela stażysty

Pobierz

Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych i samokształceniowych formach doskonalenia zawodowego.. zas trwania stażu: 01.09.2018 - 31.05.2020 Imię i nazwisko opiekuna stażu:Plan rozwoju zawodowego został opracowany na podstawie: 1.. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 poz. 1574) 1.nauczyciela.. • Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu - ustalenie zasad współpracy.. Katarzyna Wójcikowska.. i opiekuna oraz zasad współpracy.. Data zatwierdzenia planu: Wrzesień 2019 CEL GŁÓWNY STAŻU: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego CELE SZCZEGÓŁOWE: Poznanie organizacji, zadań i zasad .PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY mgr Justyny Wrodarczyk UBIEGAJĄCEJ SIĘ O AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO w roku szkolnym 2012/13 Akty prawne: 1.. DANE OSOBOWE: Imię i nazwisko: Karolina Zaród Nazwa szkoły: Społeczna Szkoła Podstawowa im.. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r.. Zapoznanie się z oświatowymi aktami prawnymi oraz.. Analiza przepisów prawa oświatowego, dotyczących awansu zawodowego:- Karta Nauczyciela- Rozporządzenie w sprawie awansu zawodowego nauczycieli.. Plan rozwoju zawodowego.. Jana Pawła II w Drugni Stanowisko: nauczyciel świetlicy, biologii, doradca zawodowy, wychowawca klasy Posiadane kwalifikacje: Studia licencjackie: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach .4..

1.Plan rozwojowy nauczyciela stażysty.

Poznanie organizacji, zadań i zasad .PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO 1.. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn.. Uwzględnia ona podstawy prawne zawarte w Ustawie Karta Nauczyciela (Dz.U.. czerwiec Dokumentacja sprawozdawcza z realizowanego stażu.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego_2021 Przedstawiam Państwu prezentację związaną z odbywanie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego.. Konsultacje z opiekunem stażu w zakresie opracowania planu rozwoju zawodowego i doboru form doskonalenia zawodowego.stażysty.. oraz w Rozporządzeniu MEN z dnia 26 lipca 2018r.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Stanowisko: Nazwa i adres szkoły: Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2018r.. okres stażu: 01.09.2018 r. - 31.05.2020 r.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciele kontraktowego - wychowawca w internacie.. Nawiązanie współpracy obowiązków z opiekunem stażu.. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania .PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko stażysty: Marta Kisiel Imię i nazwisko opiekuna stażu: Kamila Pielucha Nazwa i adres placówki: Przedszkole Zgromadzenia Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi, ul. Lokatorska 12, 93-024 Łódź Posiadane kwalifikacje: studia magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie edukacji specjalnej, studia podyplomowe na kierunku ..

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.

Imię i nazwisko: Anna Matejek 2.. Szczecin.. Zadanie Formy realizacji Osoby wspierające Termin Dowody realizacji, wskazówki, uwagi.. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 967) 2.. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2019 3.. Sporządzenie wniosku oraz .Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stanowisku wychowawcy świetlicy.. poz. 2215 z późn.zm.). ), na kolejnej możesz przedstawić najważniejsze informacje o sobie, czyli imię i nazwisko, miejsce odbywania stażu, czas trwania stażu, najważniejsze cele awansu, imię .Opracowanie i złożenie planu rozwoju zawodowego.. • IX 2018Określenie stażysty • Ustalenie warunków realizacji planu rozwoju zawodowego oraz odbywania stażu.. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.. Czas trwania stażu: 9 miesięcy 4.. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (§6 ust.1 pkt 1)* Lp.. Agnieszka Jakubik.. Autorką publikacji jest: mgr Anna Kryczka-WysokińskaPlan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.. Opublikowano 15 września 2020 [data] przez slawekg.. Imię i nazwisko: Malwina Szewieczek Stanowisko: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej nauczyciel języka angielskiego Miejsce rozpoczęcia stażu: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owsiszczach Ul..

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stanowisku wychowawcy świetlicy.

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2018 r. Czas trwania stażu: 01.09.2018 - 31.05.2020.. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.. Imię i nazwisko opiekuna stażu: Cel główny: Uzyskanie awansu stopnia zawodowego nauczyciela kontraktowego.. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 1 grudnia 2004 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli- Dz.U.. -pisemne opracowanie zasad współpracy .Plan działania.. Podsumowanie stażu w formie opisu zrealizowanego Planu Rozwoju Zawodowego.. 1324 Pobrań pliku.. 45minut.pl; Publikacje; Awans zawodowy; Autor Anna Kryza Data publikacji 2010-06-01 Średnia ocena 0,00 Pobrań .PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.. Sporządzenie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt