Przeczytaj tekst z którego usunięto cztery fragmenty do każdej luki

Pobierz

Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Uzupełnij luki 1-4 brakującymi zdaniami A-E, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. FREUDE AM KOCHEN Meine Schwester, Katrin ist ein .Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. Uwaga!. (0-4) Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Uwaga: jeden fragment został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania do każdej luki (1-4) dopasuj zdanie (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. C.Przeczytaj poniższy tekst.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Za każdą poprawną .Zadanie 8.. Wpisz w każdą lukę 8.1.-8.4. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. W każdą lukę (8.1-8.4) wpisz literę, którą oznaczone jest .. Uwaga!. Przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 5 zdań.Uzupełnij luki 1-5 zdaniami a-f,tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Jedno zdanie niepasuje do żadnej luki.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki..

Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery fragmenty.

literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Jeden wyraz nie pasuje do żadnej luki.. Do każdej luki 1-4 dopasuj zdanie (A-E) , tak aby powstał logiczny i spójny tekst Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki .. Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Dopasuj do każdej luki (8.1.-8.4.). Uwaga!. literę, którą oznaczono brakujący fragment (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Jeden z nich został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Wpisz w luki 1-4 litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. (0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Zadanie 2.. Uwaga!. (0 - 4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Wpisz w luki 2.1.-2.3. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Wpisz w każdą lukę (5.1.-5.4.). Uwaga!. Uwaga : jeden fragment został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania do każdej luki (1-4) dopasuj zdanie (A-E), tak aby - Brainly.pl Dodawanie pola tekstowego do wykresu - Pomoc techniczna pakietu Office August 27, 2021Przeczytaj tekst.wybierz poprawne uzupełnienie luki..

(0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery fragmenty.

Wybierz w każdą lukę (5.1.-5.4.). Wpisz w każdą lukę (5.1.-5.4.). Wybierz jedną z liter: A, B albo C.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Proszę o szybką odpowiedź.. Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Uwaga: jeden fragment został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Uzupełnij luki używając podanych wyrazów w odpowiedniej formie.. Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery fragmenty.. RAINING POETRYEJAP-R0-100 Strona 5 z 15 Zadanie 5. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Wpisz w każdą lukę (5.1.-5.4.). literę, którą oznaczono brakujący fragment (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uwaga: jeden fragment został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery fragmenty.. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje .Zadanie 8.. Do każdej luki (1-6) dobierz brakujący fragment tekstu (A-G), aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. KOMMT DER HAMBURGER NICHT AUS HAMBURG?Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania..

Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.

Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. EXAM TASK Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uwaga!. (0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. ( ZDJĘCIE ) Przeczytaj tekst z którego usunięto cztery zdania .. Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Dopasuj w każdą lukę (8.1.-8.4.). Jedno zdanie .Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Do każdej luki dopasuj brakujące zdanie (A-E) tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. 2018-11-10 12:15:46; przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 5 zdań.Uzupełnij luki 1-5 zdaniami a-f,tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Jedno zdanie niepasuje do żadnej luki.. Wpisz w każdą lukę (5.1.-5.4.). Uwaga!7.4.. Uwaga!. Przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 5 zdań.Uzupełnij luki 1-5 zdaniami a-f,tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Jedno zdanie niepasuje do żadnej luki.W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy, wliczając w to wyraz już podany.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Strona 8 z 14 Zadanie 8..

!Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.

Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). (0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uwaga jedno zostało podane dodatkowo i Nir pasuje do żadnej luki.. literę, którą oznaczono brakujący fragment (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Przeczytaj tekst,z którego usunięto cztery zdania.Wpisz w luki litery tak aby otrzymac logikę i spójność tekstu .. Do każdej osoby dopasuj odpowiedni blog Answer.. (0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. ThePrzeczytaj teksty.. Question from @Wiktoriakierszk - Szkoła podstawowa - Język angielskiMJA-1R Strona 5 z 15 Zadanie 5.. Uwaga!. Wpisz w luki (1-4) litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.. Uwaga: jeden fragment został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Za poprawną odpowiedź dam naj!. HUGH LANE PAINTING ROBBERYPROSZE POMÓŻCIE !. W każdą lukę wpisz literę, którą oznaczony został brakujący fragment.. A They were often caused by perfectly normal circumstances.Przeczytaj uważnie tekst, z którego usunięto sześć fragmentów.. (0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Dobierz brakujące zdania, tak aby otrzymać logiczny spójny tekst.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Uwaga!. Question from @Pata01 - Gimnazjum - Język angielskiPrzeczytaj tekst, z którego usunięto cztery fragmenty.. IT ALL STARTED WITH MICKEY MOUSEProszę o szybką odpowiedź!Kliknij w dokumencie miejsce, w którym chcesz wstawić podział sekcji.. C.ZADANIE 5 Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Uwaga!Strona 12 z 20 Zadanie 8.. Question from @Angelika90040 - Szkoła podstawowa - Język angielskiPolecenie: przeczytaj tekst, z którego usunięto 4 zdania.. Wpisz w luki 4.1.-4.4. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt