W zeszycie uzupełnij luki w dialogu tak aby powstał

Pobierz

Ćwiczenie 6 - Uzupełnij tekst podanymi słowami.Uzupełnij poniższe wyrażenia podanymi czasownikami tak, aby powstały zwroty.. brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Na końcu każdego rozdziału znajdują się: 18 19 Wortschatz und Grammatik EXTRA!. W razie trudności, proszę pisać.. dialog do zeszytu.). Dziecko ma do dyspozycji wyrazy (do wycięcia lub wymienione przy tekście).. z przyjaciółmi na wycieczkę do Krakowa.Ćwiczenie 3 - Uzupełnij brakujące litery tak, aby powstały rodzaje wyjazdów wakacyjnych.. Zur…Uzupełnij opis ilustracji w każdą lukę wpisz jeden wyraz tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodnie z ilustracją.. Ćwiczenie 4 - Przeczytaj komentarze i napisz, o jakim wyjeździe wakacyjnym marzy dana osoba.. użyj odpowiedniej formy wyrazów z ramki.. Zapisz zdania w zeszycie, ale w odpowiedniej kolejności, tak aby powstał dialog.. Ciągi Zadanie 8, Zadanie 13, Zadanie 18, Zadanie 25, Zadanie 26, Zadanie 27 Proszę o pomoc :) .. Siemka mam takie zadanie daje najj Uzupełnij luki w wykropkowanych miejscach 1.Pierwiastki .. kazdego wyrazu dopisz przymiotnik nalezacy do tej samej .3 W zeszycie uzupełnij luki w e-mailu z opisem siostry właściwymi formami czasowników podanych w nawiasach.. Opowiadanie w 3. osobie Opowiadanie w 1. osobie Opowiadanie w czasie teraźniejszym Tomek jedzie z przyjaciółmi na wycieczkę do Krakowa..

W zeszycie uzupełnij luki w dialogu tak, aby powstał spójny i logiczny tekst.

85 Połącz fragmenty zdań 1-6 i a-f. Zapisz utworzone zdania w zeszycie.. Wybierz jedną z nich i na jej podstawie napisz w zeszycie opowiadanie odtwórcze, tak aby osoby nieznające jej treści mogły się łatwo zorientować, o czym jest ten utwór.. w każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy daje naj i dziekujke 1 Zobacz odpowiedźPrzeczytaj opis zdjęcia w zeszycie Uzupełnij każdą lukę jednym wyrazem tak aby powstał spójny i logiczny tekst… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.W zeszycie uzupełnij luki w dialogu tak , aby powstał spójny i logiczny tekst.. 3 Wybierz poprawną odpowiedź: A lub B.Uzupełnij dialog.. Nawigacja po wpisach 1 2 3 … 17 →Usłyszysz dwukrotnie dialog o planach zawodowych.. Następnie odpowiedz na pytanie z tekstu.. Viel Erfolg!Uzupełnij luki 1-4 brakującymi zdaniami A-E, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. 1 W zeszycie uzupełnij luki w zdaniach jednym wyrazem utworzonym od podanego słowa tak, aby zdania były poprawne gramatycznie i logiczne..

Zapisz uzupełnione wypowiedzi w zeszycie.

jeden wyraz tak aby powstał sp jny i logiczny tekst.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.. Szkoła mówienia i pisania 131 Bliżej językaW każdym rozdziale jest 8 stron z ćwiczeniami odnoszącymi się do 8 lekcji z danego rozdziału w podręczniku.. 4 W zeszycie dopasuj zdania 1 - 4 wypowiedziane przez klienta do zdań z zadania 3, tak aby powstał logiczny dialog.. Posłuchaj nagrania i sprawdź swoje odpowiedzi.. Zapisz w zeszycie trzy czynności, których nie .Uzupełnij luki.. należy uzupełni w języku polskim.wstaw w luki przymiotniki utworzone od podanych wyrazow zadanie wykonaj w zeszycie.. Question from @Anonymus6666 - Szkoła podstawowa - Język angielskiEx.. Wstawia je tak, by pasowały do kontekstu (lub kontekstu i rymu).3 Short Test A Unit 1 Lesson 3 Short Test B Unit 1 Lesson 3 1 Wpisz brakujące litery, tak aby powstały nazwy zawodów.. (Najpierw wysyłamy do sprawdzenia zdjęcia ćwiczeń, a po sprawdzeniu zapisujemy.. ***Wykonane ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń proszę przesłać do jutra do godz. 10:00.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Question from @Magiczna2018 - Gimnazjum - Język angielskiUzupełnij luki od 1-4 tak aby dialogi były spójne i logiczne..

Ćwiczenie 5 - Połącz 1-5 z a-e tak, aby powstały zdania.

2010-01-05 16:28:34 przeczytaj poniższy dialog i uzupełnij luki ( 1 -7) w tekście.. W każdą lukę max 4 wyrazy.. 5 Do każdej z opisanych sytuacji dobierz właściwą reakcję: A, B lub C. Zapisz w zeszycie.Ex.. Luki należy uzupełnić w języku polskim.. 2011-02-10 20:05:03Uzupełnij luki 1-4 w tekście, przekształcając wyrazy w nawiasach tak, aby powstał spójny i logiczny tekst.. Where 1.Poszukaj, na przykład w bibliotece, mało znanych baśni braci Grimmów.. 1. do r 2. s p a nt 3. te r 4. po e of r 5. pa r 6. mu an 1. p ce of er 2. te r 3. mu an 4. tr r 5. p er 6. s p as t 2 Ułóż wyrazy w kolejności, tak aby powstały poprawne zdania.. keen on Science.Uzupełnij poszczególne teksty wpisując w każdą lukę jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie tak aby otrzymac logiczna i gramatyczna całość.. 1 Przyjrzyj się zdjęciu i w zeszycie uzupełnij luki jednym wyrazem tak, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. luki w e-mailu zgodnie z tre cią ulotki.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.W zeszycie uzupełnij opis zdjęcia tak aby powstał spójny i logiczny tekst następnie w parach odpowiedzcie na pytania na końcu tekstu.. Question from @Dagusia253 - Gimnazjum - Język angielski18 3 Wstaw w luki odpowiednie orzeczenia, tak aby powstały cztery wersje zdania rozpoczynającego opowiadanie, różniące się od siebie sposobem opowiadania..

Następnie zapisz go w zeszycie.

Na podstawie informacji zawartych w nagraniu uzupełnij luki 1-4 w notatce.. Ułóż z nimi zdania.. 2 W zeszycie przetłumacz fragmenty zdań podane w nawiasach.. Ćwiczenia są na dwóch poziomach trudności: 1. dobierz słowa, by uzupełnić luki - ćwiczenie łatwiejsze.. K1 Gesundheit in Deutschland Rozwiąż dodatkowe zadania docwiczenia.pl Kod: D8S38A 1 W diagramie ukryto 9 nazw części ciała.Uzupełnij zdania wyrazami z ramki.. 85 Posłuchaj nauczycielki wyjaśniającej zasady obowiązujące na obozie 2.48..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt