Zapisz w zeszycie poprawne tłumaczenie fragmentów podanych w nawiasach

Pobierz

Pamiętaj, że w każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.. W każdym zdaniu brakuje maksymalnie pięciu elementów.. 1.Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. TRANSFORMACJE Przeczytaj poniższe zdania.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. Uzupełnij tekst przydawkami całość zapisz w zeszycie porównaj tekst przed zmianą i po niej.. Wybiera odpowiednią formę czasownika w zdaniach.. Zwróc uwagę na różnicę w pisowni przy uzupełnianiu fragmentów zdań w tego typu zadaniach: LAB - laboratorium: LAP - (on my lap - na moich .. Napisz dialog o tym, jaki jest Bóg.. Przetłumacz na język angielski fragmenty zdań podane w nawiasach, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. (0-5) Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. 1 Dominic insisted .. (żeby pomalować.TŁumacZenIe fraGmenTÓw ZDaŃ W zadaniach 16-18 przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. Uwaga!. Zadanie 7.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne..

...Wybierz poprawne tiumaczenia fragmentów podanych w nawiasach.

Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeżeli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.Uzupełnij zdania, wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie.Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast dodać wszystkie niezbędne elementy, aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. 2.Przetłumacz na język angielski fragmenty podane w nawiasach, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. (Założę się, że) _____ Veronica will come to the party tonight.TŁUMACZENIE FRAGMENTÓW ZDAŃ - TEST 9.. Daj łapkę w górę :)Masz jakieś pytanie lub zadanie do rozwiązania?. Wpisz w każdą lukę brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne .1.. Użyj czasu Present Simple.Egzaminy językowe » Egzamin E8(A2) Present Simple - Tłumaczenie fragmentów zdań.. ostry - (rzeczownik) ostry -(przysłówek) gotować- (rzeczownik) gotować -(czasownik dokonany)Język angielski - karta rozwiązań zadań Strona 2 z 4 GA-R1 Poniżej zapisz rozwiązanie zadania 7.. Czasowniki podane w nawiasach wstawia w tekście w odpowiedniej formie czasu Present Simple lub Present Continuous.Podobało się?. Uwaga: w każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy, wliczając w .Uzupełnij zdania 3.1.-3.6..

Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.

podanych wyrazów Dodaj Jeśli to konieczne inne wyrazy aby otrzymać poprawne zdanie Uwaga w każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Przettumacz na jezyk angielski fragmenty podane w nawiasach, tak aby otrzymaé zdania logicznewstawiając - w nawiasach - czasowniki w odpowiednim czasie.. 1 I (nie widziałem) _____ Mary since Monday.Bezpłatna usługa Google szybko przetłumaczy słowa, zwroty i strony internetowe z polskiego na ponad 100 innych języków i odwrotnie.6 Napisz w zeszycie krótkie ogłoszenie, w którym znajdą się co najmniej cztery wyrazy z zadań 1. i 2.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. Przeczytaj Tekst Mozaika.. 5 004-015_Repeta_SB_gimn_15_U1.indd 5 03.06.2015 15:24Uzupełnij zdania 1 do 5 wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie Nie zmieniaj kolejności.. Uzupełnij je zachowując znaczenie zdania wyjściowego.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.. Znajduje i poprawia błędy w zdaniach.. My dad (uwielbia żeglować) _____ the summer.Uzupełnianie fragmentów zdań (3) Użyj wyrazów w nawiasach w odpowiedniej formie aby utworzyć logiczne i w pełni poprawne zdania bądź pytania..

Angielski FOKUS 1zad3/22str zapisz w zeszycie poprawne formy czasownikow podanych w nawiasach .

Przetłumacz na język angielski fragmenty zdań podane w nawiasach, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. Uwaga!. Wymagana jest pełna poprawność ortografi czna wpisywanych fragmentów zdań.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. Tłumaczy podane fragmenty zdań na język angielski.. Pamiętaj, że w każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.. Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów .Wypełnij kartę pracy, wklej do zeszytu / lub zapisz rozwiązania (całe zdania) w zeszycie.. Uwaga: w każdą lukę możesz wpisać maksymalnie pięć wyrazów.TŁUMACZENIE FRAGMENTÓW ZDAŃ - TEST 8.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdaPrzetłumacz fragmenty podane w nawiasach na język angielski, tak aby otrzymać gramatycznie i logicznie poprawne zdania Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów.. PILNE Answer.. Uwaga!. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. Uzupełnij zdania 13.1.-13.4. jutro pójde w świat zad 9 str 117 klasa 6..

Proszę w zeszycie zapisać: Lesson Topic: Exam practice.

W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.. Napisz do mnie na Instagramie: pytania; tłumaczenie fragmentów zdań prośba o radę, udzielanie porad | wybór wielokrotny zaproszenie do udziału w akcji charytatywnej zadania otwarte: uzupełnianie luk, tłumaczenie fragmentów zdań, słowotwórstwo, transformacja CULTURE & SKILLS: A Famous Robbery, dobieranie, wybór wielokrotny Lekcje na koniec roku szkolnego: 130 .W zdaniach pod notatką wybierz poprawną odpowiedź (a-c) do każdej z luk (1-4).. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. I can see some crumble on the plate.Przetłumacz fragmenty zdań podane w języku polski na język angielski tak, aby powstały logiczne i poprawne zdania.. Pytanie 1 Przetłumacz podane w nawiasach fragmenty, aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. Uwaga!2 Przetłumacz na język angielski fragmenty podane w nawiasach, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. Następnie oddziel pionową kreską formant od tematu słowotwórczego.. Zadanie 16 1.. They (grają) basketball tomorrow - theuzupelnij tekst wlasnciwymi formami rzeczownikow podanych w nawiasach zapisz jaki przypadek ma kazdy z tych wyrazow uzupelnij wniosek jezyk polski Z podanych wyrazow uloz pytania i napisz odpowied1 you-have-a brother-got 2 a dog-got-you-have 3 got-have-a yellow -T.shirt-you 4 a skateboard-have-got-you 5 got-blue-eyes have youziZapisz w zeszycie poprawne formy czasownikow podanych w nawiasach.. Do każdej luki możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.uzupelnij tekst poprawna forma gramatyczna wyrazow podanych w nawiasach in english..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt