Dopisz do każdego z wydarzeń odpowiedni wiek

Pobierz

Question from @Werkaa333 - Szkoła podstawowa - HistoriaZapisz pod portretami władców Polski związane z nimi wydarzenia wpisując odpowiednie litery oznaczające wydarzenia, które znajdują się w ramce.. wiek X XI XII Mieszko I Bolesław Chrobry Bolesław Krzywousty.Wiek zapisz cyframi rzymskimi, połowę wieku - słownie (pierwsza lub druga).. Następnie wpisz litery przyporządkowane wydarzeniom we właściwe kratki pod osią czasu.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. AnswerKtóre z wymienionych poniżej wydarzeń lub zjawisk miały wpływ na rozpad monarchii .. Imię legendarnego założyciela dynastii rządzącej Polską od X do XIV wieku 4.. B bitwa pod Cedynią - wiek.. Zacznij od wydarzenia, do którego doszło jako pierwszego.. 753 r. p.n.e - połowa wieku 1810 r. - połowa wieku 1100 r. - połowa wieku1.. Uporządkuj zdarzenia chronologicznie, wpisując w kratki cyfry i zaznacz wszystkie daty na osi czasu.1.. Bliska mojemu sercu jest pedagogika Korczaka.. Polub to zadanie.. C ogłoszenie testamentu Bolesława Krzywoustego - wiek.. wiek X XI XII Bolesław Chrobry Bolesław Krzywousty Mieszko IDo podanych wyrazów dopisz odpowiednie czasowniki do ojczyzny ojczyznę.. Wiek zapisz cyframi rzymskimi, połowę wieku - słownie (pierwsza lub druga).. Do Podanych rzeczowników dopisz ich wyrazy bilskoznaczne ,które pozwolą uniknąć powtórzeń w opisie danego przedmiotu..

Dopisz do każdego z wydarzen odpowiedni wiek.

pokaż więcej.. Oceń tę odpowiedź: Oceń to zadanie.. W zakropkowane miejsce wpisz nazwy miast o których jeat mowa w opisie.Dopisz do wymienionych wydarzeń z dziejów Ziemi odpowiednia nazwę ery lub okresu geologicznego wybierając z: jura, czwartorzęd, paleozoik,Uporządkuj chronologicznie wydarzenia z ramki.. W życiu prywatnym jestem mamą 3-jki dzieci oraz miłośniczką historii XX-wieku.. - rokDopisz do każdego z wydarzeń odpowiednią datę z ramki.Jedna z nich jest nie potrzebna 1797,1927,1806,1815,1807 -wybuch powstania w Wielkopolsce,skierowanegoprzeciw Prusom -utworzenie Księstwa Warszawskiego -powstanie ,,Pieśni Legionów Polskich we Włoszech" -ogłoszenie,,Mazurka dąbrowskiego"plskim hymnem narodowym DAJE NAJ.. Chlodwig - władca frankijski, który.. 2011-10-19 19:09:51; Ponumeruj w kolejności chronologicznej wydarzenia historyczne, a następnie połącz je z odpowiednimi datami.. p.n.e 511 r. 966 r. 1753 r. 2001 r. 1648 r. 1945 r. 1815 r. Kto roziwąże to zadanie dostaje naj i MOŻE dyplomDopisz do każdej postaci historycznej związane z nią wydarzenie; Chlodwig, Justynian Wielki.. C ogłoszenie testamentu Bolesława Krzywoustego - wiek.. C ogłoszenie testamentu Bolesława Krzywoustego -__wiek .Dopisz do każdego z wydarzeń odpowiedni wiek.. A zjazd gnieźnieński - wiek..

PodziękujNapisz do mnie!3 Dopisz do każdego z wydarzeń odpowiedni wiek.

Jedno z nich jest niepotrzebne.. Następnie wpisz litery przyporządkowane wydarzeniom we właściwe kratki pod osią czasu.. Zapisz je poniżej, rozpoczynając od najwcześniejszego.. Wiek zapisz cyframi rzymskimi, połowę wieku - słownie ( pierwsza lub druga) .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. W tym celu wpisz w wyznaczone miejsca cyfry od 1 do 4.. B bitwa pod Cedynią - wiek.. Dopisz do każdego z wydarzeń datę i odpowiedni wiek.Dopisz do każdego z wydarzeń odpowiedni wiek.. Następnie wpisz litery przyporządko wane wydarzeniom we właściwe kratki pod osią czasu.. Do podanych dat dopisz wydarzenia i określ który to wiek: - 1492 - .. - 1498 -.. - 1517 - .. - 1525 - .. - 1543 -.. - 1569 -./12 2.. Postać wybierz spośród 0-5 p. podanych w ramce.. Zaznacz na osi czasu wszystkie podane daty.. Do nazw urzędów dworu Piastów dopasuj opis obowiązków każdego z nich.. Następnie wpisz litery przyporządkowane wydarzeniom we właściwe kratki pod osią czasu.Dopisz do każdego z wydarzeń odpowiedni wiek.. Następnie wpisz litery przyporządko-Wane wydarzeniom we właściwe kratki pod osią czasu.. Następnie wpisz litery przyporządkowane wydarzeniom we właściwe kratki pod osią czasu.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych..

Następnie dopisz do każdego właściwą datę roczną.

Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Wyjaśnij pojęcia: - Astrolabium -.. - Ekumenizm -.. - Tolerancja religijna - .. - Indeks Ksiąg Zakaza.Wpisz obok każdej daty wiek oraz nazwe epoki historycznej.. A- pierwsza koronacja w dziejach Polski, B- konflikt z biskupem Stanisławem, C-chrzest Polski, D-zjazd gnieźnieński, E-podział Polski na dzielnice, F- bitwa .Do podanych definicji dopisz odpowiednie pojęcie: (10pkt) a) konstytucja nadana odgórnie przez władcę to konstytucja: .. działacz narodowy z Kaszub, uczestnik wydarzeń z 1846 roku, skazany przez władze pruskie .. Polska XIX wiek Podaj nazwę każdego z trzech pól, na które podzielona jest tarcza herbu powstania styczniowego.. 2 bitwa z Mongołami pod Legnicą, podział Polski na dzielnice, sprowadzenie Krzyżaków do Polski, zjazd książąt piastowskich w Gąsawie 1.. B bitwa pod Cedynią -__wiek.. Następnie wpisz litery przyporządkowane wydarzeniom we właściwe kratki pod osią czasu.. Question from @Aga2606owaa2n - Gimnazjum - HistoriaObok każdego wydarzenia zapisz odpowiedni wiek lub rok.. ….koronacja Bolesława Chrobrego ….chrzest Polski ….konflikt Bolesława Śmiałego z biskupem Stanisławem ….odbudowanie kraju przez Kazimierza Odnowiciela 2.. Uporządkuj podane wydarzenia w kolejności chronologicznej..

3 Dopisz do każdego z wydarzenia postać historyczną z nim związaną.

Dopisz do każdego z wydarzeń odpowiedni wiek.W swoim życiu staram się żyć według maksymy "plus ratio quam vis", czyli "więcej znaczy wiedza niż siła".. Następnie wpisz litery przyporządko-wane wydarzeniom we właściwe kratki pod osią czasu.. A zjazd gnieźnieński - wiek.. Do Podanych rzeczowników dopisz ich wyrazy bilskoznaczne ,które pozwolą .Dopisz daty do podanych wydarzeń.Zaznacz je na osi czasu właściwymi numerkami.. Obok nazwy urzędu dopisz literę odpowiadającą właściwemu opisowi: .Grupa B Tt 0-1 p. imię i nazwisko klasa data 1 Ułóż podane wydarzenia w porządku chronologicznym, wstawiając w kratki na osi czasu litery oznaczające poszczególne wydarzenia.. * wybuch powstania warszawskiego - * katastrofa w gibraltarze-*ogloszenie manifestu PKWN - *powstanie rzadu polskiego na emigracji-*podpisanie ukladu Sikorski-Majski-*bitwa pod lenino-*wybuch powstania w getcie warszawskim-Prosze pomorzcie mi bo jutro mam sprawdzian z tego ;)Dopisz do każdego z wydarzeń odpowiedni wiek.. Dopisz do nazwisk odpowiednie wydarzenia (mogą też być daty, miejsca…):utwusz poprawne zwiazki wyrazowe wpisz w luki odpowiednie okreslenia wybrane z ramki ponizej W zakropkowane miejsce wpisz nazwy miast o których jeat mowa w opisie.. 2011-09-05 16:48:21; Dopisz daty do tych wydarzeń 2013-08-30 11:26:001.. Skorzystaj ze słownika synonimów Szkatułka szal torba maskotka.. Średnia :obok kazdego wydarzenia zapisz odpowiednia datę.nastepnie uporzadkuj je chronologicznie.. Dopisz do każdego z wydarzen odpowiedni wiek.. Obok każdej z dat wpisz odpowiedni wiek i określ, która pto jego połowa.. wiek..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt