Alkohole i fenole sprawdzian

Pobierz

Właściwości metanolu i etanolu.. 365 KB .Onet Wiedza.. Napisz obserwacje i odpowiednie równania reakcji potwierdzające te obserwacje.. * Arkusze Egzaminu Lotto * access workbook 3 odpowiedzi chomikuj alkohole i fenole sprawdzian nowa era audi 80 b3 2 0 verbrauch cda filmy lektor tylko ciebie chce Alkohole i fenole Napisano: 27.03.2013 09:01 Cechą charakterystyczną budowy cząsteczek tych związków jest obecność grupy hydroksylowej -OH (czasami zwanej wodorotlenową).. Jedną z metod otrzymywania alkoholu etylowego jest fermentacja alkoholowa.. Nazwę systematyczną alkoholu tworzy się dodając końcówkę -ol do nazwy węglowodoru, którego pochodną jest alkohol.Tabela 1 .. Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Alkohole to takie pochodne węglowodorów, które zawierają grupę hydroksylową (wodorotlenową) - OH.. Probówka zawierała roztwór wodny: metanolu: etanolu: acetonu: Którą z wymienionych substancji należy utlenić, aby otrzymać aceton:Sprawdzian 2.. Dostęp dla zalogowanych \ To jest chemia ZR \ 2 \ 3.. Składają się one z więcej niż jednej grupy hydroksylowej.. Nazewnictwo.. Spośród niżej wymienionych odczynników wybierz ten, za pomocą którego można odróżnić oba roztwory.. Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów Sprawdzian 3..

Zaloguj się ...alkohole - gr.

Sprawdziany .. Zobacz rozwiązanieAlkohole; Alkohole, test z chemii Pytania z budowy alkohoholi.. roztwór fenolanu sodu.. Alkohole wielowodorotlenowe.. Które zdanie jest prawdziwe: Fenol ma właściwości kwasowe; Fenole mają identyczne właściwości chemiczne jak alkohole; Fenole to alkohole alifatyczne; Fenole mają inną nazwę - ksyleny.Zbiór zadań maturalnych:alkohole i fenole zadania maturalnelkohole sprawdzian 3 liceum to jest chemia3tst z chemii klasa 2 gimnazjum alkohole fenole Zobacz również: Aldehydy i ketony kwasy karboksylowe Konfiguracje elektronowa zadania #1 Błona komórkowa - budowa i funkcje, zadania otwarte #1I.. Podobnie jak alkohole , także fenole można podzielić .Katalog Sylwia Sajdłowska-Mochalska, 2013-06-21 Grębocin Chemia, Sprawdziany i testy Sprawdzian dla klasy II - "Alkohole i fenole"Alkohole,fenole,aldehydy,ketony Test dotyczy budowy, właściwości fizycznych i chemicznych tych oto związków organicznych.. ALKOHOLE I FENOLE: 1) Zaprojektuj doświadczenie pozwalające odróżnić: a) metanol od glicerolu b) propanol od fenolu 2) Zapisz równania reakcji: a) fenol + NaOH b) propan-2-ol + HCl c) metanol + Na 3) Określ odczyn roztworów, odpowiedź uzasadnij zapisując odpowiednie równania reakcji:Fenol od benzenu można odróżnić reakcją z: etanolem; chlorowodorem; amoniakiem; wodnym roztworem NaOH..

Z podanych związków alkoholem jest: butanol butanon butanal: 10.

Zadanie 5.4. a) Można otrzymać jeszcze 3 alkohole jednohydroksylowe o takim łańcuchu węglowym: 1) 2-etylobutan-1-ol 2) 3-metylopentan-1-ol 3) 3-metylopentan-2-ol b) dwa .ALKOHOLE 1) Alkohole - związki organiczne o wzorze ogólnym R-OH w których grupa hydroksylowa OH przyłączona jest bezpośrednio do łańcucha węglowego.. Zaloguj się Załóż konto Menu Oferta edukacyjna Inne Zaloguj się .Alkohole pochodne węglowodorów zaw W cz Jedną lub wiecej grup OH R CH CnH n OH Metanol CH OH Etanol C H OH Propan ol C H OH Rzędowość .. Najważniejsze informacje i przykłady.. 3) Alkohol nienasycony - alkohol, który posiada w łańcuchu węglowym wiązania wielokrotne; szczególną grupę stanowią enole.alkohole i fenole: alkohole i aldehydy: W probówce zawierającej rozpuszczoną w wodzie substancję zanurzono siatkę miedzianą pokrytą tlenkiem miedzi(II) i otrzymano formalinę.. A 1.Podaj nazwy lub wzory sumaryczne alkoholi: etanol - pentanol - CH 3 OH - C 4 H 9 OH - 2.Rafał zanurzył w roztworze alkoholu etylowym papierek uniwersalny i doszedł do wniosku, że pH alkoholu wynosi: a) 10 b) 7 c) 5,5 d) 3.Alkohol etylowy rozpuszcza się w wodzie: bardzo słabo bardzo dobrze - w sposób nieograniczony dość dobrze: 9.. Systematyczne; Analogiczne jak przy alkoholach jednowodorotlenowych, tylko przed końcówką -ol występuje krotność występowania grup hydroksylowych i wymienione są lokanty ich występowania.Sprawdzian 2..

Zapisz cząsteczkowe równanie reakcji fermentacji alkoholowej uwzględniając warunki tego ...Sprawdzian-alkohole i fenole.

Zaloguj się .Zdjęcie: CHEMIA ALKOHOLE I FENOLE SPRAWDZIAN; CHEMIA ALKOHOLE I FENOLE SPRAWDZIAN.. "Kwasy karboksylowe, estry, tłuszcze, aminy" - grupa A.. Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Alkohole i Fenole (Test wyboru) « dnia: Marzec 05, 2008, 11:40:44 am » Witam chemii nie ucze się już od 2 lat teraz jestem zmuszony rozwiazać taki test o Alkoholach i Fenolach kompletnie wysiadam bo poprostu niemam chemii jako przedmiotu w szkole nie posiadam też podrecznika :-( i kompletnie niewiem jak sie za to zabrać kilka pytań .Materiały dodatkowe - alkohole, fenole, etery Alkohole i fenole 1 Własności kwasowo-zasadowe alkoholi i fenoli Obecność grupy OH, posiadającej zdolność do dysocjacji, w alkoholach i fenolach decyduje o możliwości pojawienia się właściwości kwasowych i tworzeniu soli.. Jest ona grupą funkcyjną alkoholi i fenoli.W cząsteczkach alkoholi grupa hydroksylowa jest połączona z tetraedrycznym atomem węgla, w cząsteczkach fenoli z atomem węgla pierścienia aromatycznego.. Tagi dla tego testu: pochodne Jednofunkcyjne węglowodorówCH, I a) CH 3CH 2 CHCH2- b)CH 3 CHCH 2CH2- c)CH 3C H C H - I I I CH 3 c h 3 c h 3 c h 3 c h 3 I I d)CH 3CH 2 CHCH2- e)CH 3CH 2 C H C H - f) CH 3C H ,C - I I I CH 2 CH 3 c h 3 c h 2 c h 3 Zadanie 1.7 Wskaż pierwszorzędowe, drugorzędowe, trzeciorzędowe i czwartorzędowe atomy węgla na podanych wzorach:Plik sprawdzian alkohole i fenole.pdf na koncie użytkownika kentr2002 • Data dodania: 14 kwi 2015..

Jednowodorotlenowe alkohole można opisać wzorem ogólnym ROH, gdzie R - grupa alkilowa (węglowodorowa C n H 2n+1), a -OH grupa hydroksylowa.. roztwór fenolu, II.

Treść .49.. 2) Alkohol nasycony - alkohol, który posiada w łańcuchu węglowym tylko wiązania pojedyncze.. Budowa.. poleca 82 % 738 głosów.. Należy zatem rozpatrzyć moc kwasów, jakimi są alkohole i .Fenole to jednofunkcyjne związki organiczne, których cząsteczki zawierają jedną lub kilka grup hydroksylowych związanych z atomami węgla należącymi do pierścienia aromatycznego(jeżeli cząsteczka zawiera kilka grup hydroksylowych, to każda jest związana z innym atomem węgla).. PRZYKŁADOWE ZADANIA - ALKOHOLE I FENOLE .. tego alkoholu w reakcji z metalicznym sodem powoduje wydzielenie 1,4 dm3 wodoru w warunkach normalnych.. Rozpocznij testCHEMIA ALKOHOLE I FENOLE SPRAWDZIAN.. Zadanie 876 (2 pkt.).


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt