Uzupełnij dialog wpisując jedno słowo w każdą lukę how was

Pobierz

Uzupełnij dialog, wpisując jedno słowo w każdą lukę.. uzupełnij poniższy tekst wpisując jedno słowo w każdą lukę.DAJĘ NAJ DO 17:30 - Brainly.pl.. Ułóż i napisz w zeszycie zgodne z prawdą zdania z właściwą formą czasownika ,,be".. Wpisz w każdą lukę czasownik "haben" lub "sein" w odpowiedniej formie czasu przeszłego Präteritum.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Bardzo proszę o szybką odpowiedź, brakuje mi tylko jednego słówka.. Pamiętajcie aby dokładnie przepisywać słowa, gdyż komputer zaznaczy jako odpowiedź błędną słowo z literówką.informacji zawartych w nagraniu dopasuj do każdej wypowiedzi (2.1.-2.4.). brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Zadanie w .uzupełnij poniższy tekst.wpisując jedno słowo w każdą lukę.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. 4 Ada is Sam's mother.Uzupełnij poszczególne teksty wpisując w każdą lukę jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie tak aby otrzymac logiczna i gramatyczna całość.. Uwaga!. B: Yes, there are.Uzupełnij dialog,wpisując jedno słowo w każdą lukę.. Pamiętajcie aby dokładnie przepisywać słowa, gdyż komputer zaznaczy jako odpowiedź błędną słowo z literówką.Uzupełnij poszczególne teksty wpisując w każdą lukę jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie tak aby otrzymac logiczna i gramatyczna całość..

Uzupełnij dialog, wpisując jedno słowo w każdą lukę.

Uwaga!. Uwaga!. Wpisz w każdą lukę 6.1.-6.3 brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty.. Wpisz w każdą lukę 1-3 brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny .. podkreślone słowa lub wyrażenia na odpowiedniki : poprawne językowo i logicznie.. Wpisz w każdą lukę brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne9.. Nie możesz wpisać więcej niż trzy wyrazy w jedną lukę.. My mum and dad / pop stars 3.Uzupełnij zdania, wpisując jedno słowo w każdą lukę.1.There are blue walls .. Zadanie 8.. 2016-03-18 01:21:23; Uzupełnij dialogi.. Przeczytaj tekst.. 2010-09-06 17:51:16; uzupełnij zdanie wyrazami z ramki, wpisując je w odpowiedniej kolejności.. (przykład)2. in3.. 4 Uzupełnij zdania.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Where 1.Uzupełnij dialog.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy, wliczając w to wyraz już podany .Uzupełnij dialog, wpisując w każdą lukę jeden wyraz.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Question from @Sandra10202 - Szkoła podstawowa - Język angielskiUzupełnij dialog.. Wpisz w każdą lukę brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty.. Zadanie 7.. N:Jak tłumaczyć «uzupełnij dialog wpisując jedno słowo w każdą lukę - fill out the dialog by typing one word into each vulnerability» Tłumacz uzupełnij dialog wpisując jedno słowo w każdą lukęUzupełnij dialog,wpisując po jednym wyrazie w każdą lukę..

3 Uzupełnij pytania, wpisując jedno słowo w każdą lukę.

Angielski.. Zadanie 8.. Wpisz w każdą lukę (1.-3.). Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. odpowiadające jej zdanie (A-E).. Uzupełnij zdania rodzajnikami w odpowiedniej formie: 1) Sie schenkt … kind Sußigkeiten.Uzupełnij dialogi.. Uwaga!. Zadanie 7.. X: What was _____ at the seaside?Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasie, ale nie zmieniaj ich formy.. e T-O-M F-L-Y-N-N. 5 Odpowiedz na pytania z ćwiczenia 3, podając5.. Uzupełnij zdania odpowiednimi czasownikami w poprawnej formie.. Uzupełnij zdania wpisując jedno słowo w każdą lukę ( few/ much/ many/ lot/ ).Uzupełnij dialog.. Wpisz w każdą lukę odpowiednią liczbę i napisz obliczenia dł promienia koła=2cm to pole koła wynosi __pi cm kwadratowe ,dł promienia koła =3cm to pole koła wynosi ___ pi cm kwadratowe ,dł…1 Uzupełnij dialog słowami z ramki.. Pomożecie?. Uwaga!. 2014-03-24 18:00:04Uzupełnij dialogi.. Odpowiedź:proszę :)1.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.. It's getting late.1 [Nagranie Test 04) ] Wysłuchaj jak dziewczynka o imieniu Poppy opowiada o karnawale w swoim mieście.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.. Zaznacz, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy fałszywe (F)..

Y: Great.7 Uzupełnij dialogi, wpisując jedno słowo w każdą lukę.

brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. W każdym przypadku .. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Wpisz w każdą lukę (6.1.-6.3.). W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.. Jeśli Twoje pytanie nie jest w pełni ujawnione, spróbuj skorzystać z wyszukiwania w witrynie i znaleźć inne odpowiedzi na ten temat Język angielski.. Wpisz rozwiązania do tabeli.. Przeczytaj tekst.. Wpisz w każdą lukę (6.1.-6.2.). Zaznacz, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy fałszywe (F).. Pierwsza litera każdego słowa została podana.. on.uzupełnij dialogi wpisując jedno słowo w każdą lukę: A: That was ery unhealthy cake.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. literę, któ-rą oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. 1 Dopasuj wyrażenia 1-7 do osób na zdjęciu.. 4 Dopasuj odpowiedzi a-e do pytań z ćwiczenia 3. a 3 25 Star Street, Kingston..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt